religieResponsabilii Inspectoratului Şcolar Judeţean au obliga­ţia să informeze părinţii că pentru par­ticiparea copiilor la ora de religie trebuie să depună o cerere, conform deci­ziei Curţii Constitu­ţionale, termenul li­mită fiind 6 martie. Ministe­rul Educaţiei a precizat că în acest moment se aşteaptă o decizie a Par­lamentului care va spune cum se reformu­lea­ză prevederile Legii Educa­ţiei in­cri­minate de decizia de necons­­tuţionalitate. În plus, cei din Minister mai spun că ar vrea totuşi să lase un timp părinţilor, în con­diţiile în care unii pot fi plecaţi din loca­litate. Ministerul a trimis Inspectoratului Şcolar un formular în care părinţii vor spune foarte simplu: „Doresc ca fiul, fiica mea, cu numele respectiv, să participe la orele de religie, şi anume la cultul pe care şi-l alege părintele / elevul”. De altfel, astăzi, de la orele 17.00, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean, va avea loc constituirea filialei judeţene a Aso­ciaţiei Părinţi pentru Ora de Religie – APOR. Asociaţia invită, în vederea constituirii filialei judeţene, părinţii care militează pentru susţinerea orei de religie în şcoală.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here