seceta Peste 25 de mii de fermieri înscrişi în registrul fermierilor de la APIA Buzău ar putea beneficia de ajutorul pe care Guvernul îl acordă drept despăgubire pentru efectele secetei din acest an. “În registrul fermierilor cu suprafeţe agricole cuprinse între 1 şi 10 hectare sunt înscrişi 25 831 de fermieri dintre care peste 600 persoane juridice , restul persoane fizice. Există însă şi alţi agricultori care nu sunt în evidenţa noastră , asta pentru că nu au depus cereri unice de plată, care ar putea beneficia de aceste despăgubiri” precizează directorul APIA Buzău Claudia Stelea. Cererile pentru despăgubiri se vor depune la DADR buzău până pe data de 15 octombrie.  Guvernul a aprobat în şedinţa de lasfârşitul săptămânii trecute alocarea a 42,8 milioane de euro ca ajutor pentru circa 600.000 fermieri afectaţi de  seceta din ultima perioadă, sprijinul fiind de 100 de lei pe hectar, pentru suprafeţe cuprinse între un hectar şi maximum 10 hectare.  Beneficiarii schemei sunt fermieri persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică care deţin suprafeţe de culturi agricole în teren arabil şi au înfiinţat culturi în toamna anului 2011 şi primăvara anului 2012. Numărul estimat de beneficiari, potrivit ministrului Agriculturii, este de aproape 600.000 de fermieri, suprafaţa de teren arabil pentru care se acordă sprijinul fiind de circa 1,9 milioane hectare. Suma maximă a sprijinului financiar nu poate depăşi echivalentul în lei a 7.500 euro pentru fiecare beneficiar. Ajutorul va fi plătit începând cu 1 noiembrie 2012. Sumele necesare au fost prevăzute, parţial, în bugetul pentru anul în curs, iar altă parte va fi asigurată din bugetul pe anul viitor.