646x404Primăria comunei Tisău a lansat proiectul de modernizare a peste 700 de metri din drumul care străbate satele Grăjdana şi Izvoru.Valoarea totală a proiectului este de 123.841 euro, din care 98.544 euro reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului şi 25.297 euro, contribuţia proprie a primăriei. Finanţarea se face prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”. În următorii doi ani, vor fi asfaltate drumurile săteşti 35 şi 38, din Grăjdana, şi drumul sătesc 53, din Izvoru.
Prin modernizarea acestor drumuri se asigură o mai bună desfăşurare a traficului rutier în zonă, atât în ceea ce priveşte accesul populaţiei cât şi al echipajelor de intervenţie în caz de forţă majoră, cum ar fi cele de la Salvare, Pompieri şi poliţie. Lucrările preconizate a se realiza au în vedere asigurarea accesului vehiculelor pe toată perioada anului. Din punct de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, drumul care face obiectul prezentei documentaţii, nu asigură condiţiile necesare desfăşurării unui trafic auto şi pietonal în condiţii de siguranţă şi confort, de aceea se recomandă modernizarea lui. În prezent, nu este asigurată scurgerea şi descărcarea apelor pluviale prin şanţuri şi podeţe. Sunt acoperite cu un strat de balast şi niciunul nu are dispozitive amenajate pentru scurgerea apelor. Starea actuală a drumurilor nu permite introducerea unui sistem de transport de persoane interurban ori a desfăşurării unui trafic auto în condiţii de siguranţă şi confort şi totodată nici stabilizarea investitorilor în perspectiva dezvoltării locale durabile a comunei.
Proiectanţii recomandă ca soluţie tehnică pentru structura rutieră corespunzatoare tronsoanelor de drum turnarea unui strat de patru centimetri de ssfalt, peste altele de ballast şi piatră spartă. De asemenea, pentru colectarea apelor pluviale s-au proiectat rigole de acostament pe partea stângă a tronsoanelor din Grăjdana şi şanţuri trapezoidale din beton pe toată lungimea drumului din satul Izvoru.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here