Comisia Europeana a lansat o cerere de propuneri de proiecte a programului „Drepturi, Egalitate, Cetatenie” 2014-2020. Obiectivul este acela de a fi acordat un sprijin activitatilor care se adreseaza cel putin unuia din grupurile vulnerabile la discriminare: minoritatile etnice si rasiale, persoanele cu handicap, tinerii/batranii, minoritatile religioase si persoanele LGBT (homosexuali, bisexuali ṣi transsexuali).
Bugetul total este de 2.765.000€ si se acorda 80% din totalul costurilor eligibile. Minimum este 150.000€/proiect.
Eligibila este orice entitate publica sau privata orientata non-profit: autoritati publice (locale, regionale, nationale), asociatii, ONG-uri, universitati si scoli, etc. si organizatii internationale. Este vorba despre state membre ale UE, Islanda ṣi Liechtenstein.
Titlul cererii este «Granturi pentru sprijinirea proiectelor nationale si transnationale privind nediscriminarea si integrarea romilor». Referinta JUST/2015/RDIS/AG/DISC.
Prezenta cerere de propuneri de proiecte se bazeaza pe programul anual de lucru 2015. Acesta isi propune sa cofinanteze proiecte nationale sau transnationale privind nediscriminarea si integrarea romilor, în conformitate cu obiectivul specific de a promova punerea in aplicare efectiva a principiului nediscriminarii pe motive de sex, rasa sau origine etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala si sa respecte principiul nediscriminarii prevazut la articolul 21 dinCarta Drepturilor Fundamentale a UE. Propunerile, inclusiv proiectele nationale, ar trebui sa vizeze rezultate cu valoare adaugata europeana.
Obiectiv: Sa sprijine activitatile care se adreseaza cel putin unuia din grupurile vulnerabile la discriminare: minoritatile etnice si rasiale, persoanele cu handicap, tinerii/ batranii, minoritatile religioase si persoanele LGBT (homosexuali, bisexuali ṣi transsexuali).

Prioritati:
• discriminarea bazata pe orientarea sexuala si imbunatatirea acceptarii persoanelor LGBT;
• managementul diversitatii in sectorul privat si sectorul public;
• populatia Roma;
• discriminarea multipla.
Tipuri de actiuni finantate:
• formari si cooperare pentru profesionistii din domeniu (servicii de sanatate si ingrijire, politie, justitie, asistenti sociali, profesori, angajatori, reprezentanti ai sindicatelor, cadre universitare etc.);
• invatare reciproca, schimburi de bune practici;
• activitati de diseminare si constientizare (inclusiv locale), cum ar fi seminarii, conferinte si campanii media.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here