5inundateIRENAAdministrația Na­țio­nală ”Apele Române” im­ple­men­tează proiectul ”WATMAN – Sistem informaţional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I”, proiect prin care se pun bazele aplicării stra­tegiei naţionale pentru managementul resurselor de apă, inclusiv a situațiilor gene­rate de fenomene hidrologice extreme (secetă și ape mari, poluări sau accidente la sistemul de gospodărire a apelor) în caz de dezastre, elaborată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP). Lucrările de infrastructură propuse, echipamentele și do­tările, vor fi instalate în puncte distincte pe întreg teritoriul românesc, în toate cele 11 Bazine Hidrografice: Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, Argeș – Vedea, Buzău – Ialomița, Siret, Prut – Bârlad și Dobrogea – Litoral. Proiectul are o valoare de 63 milioane de euro, din care 85% sunt fonduri europene, iar restul de 15% este cofinanțat de la bugetul de stat. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni. Obiectivul general al proiectului WATMAN este de a contribui la managementul sus­­tenabil al re­surselor de apă în majoritatea zo­nelor, prin implementarea mă­surilor structurale şi nestructurale şi de a ajuta la realizarea obiectivelor POS Mediu, în ve­derea reducerii incidenţei dezastrelor naturale ce afec­tea­ză populaţia României. Printre obiectivele specifice socio – economice regăsim: în­tă­rirea capacității de in­ter­venție în caz de inundații a A.N. ”Apele Române”, dar și îmbunătățirea sistemului de alarmare și avertizare a po­pu­lației din zonele afectate de inundații și reducerea timpului de reacție, în vederea prevenirii efectelor inundațiilor. Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv conside­rabil asupra populației prin faptul că aproximativ 1,5 milioane de locuitori din zonele vulnerabile vor beneficia de informații, în timp real, privind evoluția și gestionarea fenomenelor hidrologice extreme, iar riscul de producere a acestora va fi diminuat cu 7% la nivelul celor 11 bazine hidrografice din România. Pentru componenta 2 “Creş­terea capacităţii de inter­venţie în caz de calamităţi naturale”, in­vestiţiile propuse la nivelul Administraţiei Bazinale de Apă Buzău Ialomiţa includ construi­rea a două Centre de Inter­venţie Rapidă, la Slobozia şi la Ploieşti, dar şi un centru de coordonare la Buzău. În cadrul acestui centru vor fi transmise toate infor­mațiile / datele colectate în ANAR de la stațiile hidrometrice, baraje, derivații şi altele, iar cu ajutorul aplicațiilor software se va efectua monitorizarea, coordonarea și controlul inter­vențiilor în situații de urgen­ță generate de inundații sau poluări accidentale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here