Comuna Calvini, in calitate de Promotor de Proiect, in parteneriat cu Scoala „Dumitru I.Ionescu” Calvini si Grupul de Initiativa „Romi pentru viitor” din Calvini deruleaza in perioada 18 decembrie 2014-30 aprilie 2016 Proiectul „Construire centru de zi, alei carosabile si pietonale, fosa septica, foraj de apa, rezervor inmagazinare apa, statie de clorinare, statie de pompare, utilitati si bransamente, in comunitatea roma din satul Bascenii de Jos, comuna Calvini, judetul Buzau”, care se incadreaza in obiectivele programului prin implementarea de masuri integrate de combatere a marginalizarii sociale si stimularea participarii la educatie a populatiei de etnie roma din satul Bascenii de Jos, comuna Calvini, judetul Buzau. Proiectul este finantat cu sprijinul financiar al Programului RO-Local,program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.
Valoarea finantarii nerambursabile conform contractului nr.38L/18.12.2014/SEE este:854366,50 lei din care 726211,53 lei reprezinta Grantul SEE,iar128154,98 lei reprezinta cofinantarea publica suportata de Guvernul Romaniei.
Proiectul contribuie la reducerea disparitatilor sociale din SEE prin urmatoarele obiective: construirea unui centru de zi in care se vor desfasura activitati menite realizarii obiectivelor socio-educative, integrare si mediere scolara, consiliere juridica si psihologica.
Activitatile prevazute in proiect se adreseaza mai multor grupuri tinta formate din:90 de copii de etnie roma aflati in situatii de risc,70 de tineri de etnie roma,aflati deasemenea in situatie de risc,218 parinti,bunici,frati mai mari sau mai mici,16 profesori, invatatori, psihologi, consultant juridic.
Conferinta de lansare a proiectului va avea loc la data de 20.04.2015,orele 12.00 la Scoala Dumitru I.Ionescu din comuna Calvini,judetul Buzau.
Informatii legate de proiect si eveniment se pot obtine la urmatoarele contacte: tel:0238/523647,e-mail:primaria.calviniyahoo.com, www.primariacalvini.ro
Persoana de contact:Pirvan Corneliu Viorel
Editor:UAT Comuna Calvini
Data publicarii:14.04.2015

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here