RAM

Consiliul Local Municipal Buzău şi-a dat acordul ieri, într-o şedinţă extraordinară, pentru completarea Hotărârii nr. 126/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea cuantumului pierderilor înregistrate de Regia Autonomă Municipală „RAM“ Buzău  în perioada 2006 – semestrul I 2012 prin prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie.

Mai exact, pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat înregistrate de „RAM“ Buzău, vor fi acoperite în cuantum de 30.742.257,97 lei prin alocarea,  la rectificarea bugetară plănuită de Guvern, a unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, pentru judeţul nostru, prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi alocarea acestora bugetului propriu al munici­piului Buzău. Se vor stinge astfel obligaţiile de plată datorate de regie către bugetul de stat, reprezentând fondul de risc. Cuantumul pierderilor înregistrate de regie în perioada 2006 – semestrul I 2012 a fost stabilit la suma de 63.792.931,12 lei. Problemele RAM Buzău ar fi fost generate de un act normativ care viza o schemă de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de produ­cere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către ­po­pulaţie, care nu a mai avut finalitate în practică. „Este vorba de acoperirea de la bugetul de stat prin bugetul local al municipiului Buzău a unei pierderi a Regiei Autonome Municipale datorată unei ordonanţe greşite a Guvernului din anii 2008. Este vorba despre Ordonanţa de Urgenţă 128, prin care s-a prevăzut ca ratele pe care le avea RAM la BERD să fie preluate de către Guvernul României. Erau două rate însumând 8 milioane de ron, respectiv 80 de miliarde lei vechi.  După ce s-a dat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 128, Consiliul Concurenţei nu a mai vrut să ţină cont de această ordonanţă, nu şi-a dat avizul şi, ca urmare, suma datorată de Regia Autonomă către Finanţe a crescut, de la 8 milioane, la 31 de milioane ron, adică 310 miliarde lei vechi, reprezentând majorări, penalităţi, ş.a.m.d. Am insistat în nenumărate rânduri la Guvernul României, să rezolvăm această problemă, nu s-a găsit înţelegere decât acum, când au înţeles exact problema şi ne-au solicitat această hotărâre de consiliu pentru promovarea pe ordinea de zi a Guvernului la rectificarea bugetară a acestei sume, care de altfel nu va trece, prin noi. Practic, finanţele vor acoperi o datorie pe care au făcut-o tot din cauza lor”, a explicat primarul Constantin Boşcodeală.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here