dimciu ajofm11

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, informează Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău, persoanele ce au calitatea de asociat unic, asociaţi, administratori, care au încheiat contracte, persoane autorizate sa desfãşoare activitãţi independente, membri ai asociaţiei familiale şi cetãţeni romani care lucreazã in strãinãtate, se pot asigura facultativ la sistemul asigurărilor pentru şomaj la nivelul unui venit lunar ce nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată sau mai mare decât echivalentul a de cinci ori câştigul salarial mediu brut în luna pentru care se plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj. Totodată, contribuţiile sociale, inclusiv cele la sistemul de asigurare a şomajului aferente lunii ianuarie 2011,vor trebui depuse  prin intermediul „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, până la data de 1 iulie, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice. Din acest moment, declaraţia va fi depusă lunar, doar prin mijloace electronice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here