fermieriPână pe 15 mai, fermierii buzoieni pot depune la A­genţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) cererile de sprijin pentru plata pe su­pra­faţă. Pot beneficia de măsurile de sprijin pe suprafaţă persoa­nele fizice şi/sau juridice care exploatează terenul agricol pen­tru care solicită plata, în ca­litate de proprietari, aren­daşi, concesionari sau administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune. Dacă proprietarul a dat terenul în a­rendă, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafaţa respectivă va fi acordat celui care lucrează terenul.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe su­pra­faţă, fermierii trebuie să depună la Centrele APIA, în intervalul 1 martie – 15 mai 2013, o singură cerere de pla­tă. Pentru cererile de plată depuse începând cu data de 15 mai, se vor aplica penalităţi de 1 la sută pentru fiecare zi lu­crătoare de întârziere. După data de 10 iunie 2013, cererea de sprijin nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs. Sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul vii­lor, livezilor, culturilor de ha­mei, pepinierelor pomicole, pe­pinierelor viticole sau al ar­buştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here