Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., in calitate de Beneficiar al finantarii nerambursabile alocate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 si Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport (OIT), au convenit incheierea in data de 14 mai 2018 a Contractului de Finantare nr. 3 pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru ”Drum de mare viteza Ploiesti-Buzau” ”, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1 OS 2.1- Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea_ Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului ”Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru ”Drum de mare viteză Ploiești-Buzău””, ca parte din TEN-T CORE, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în Uniunea Europeană, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului de investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Elaborarea Studiului de Fezabilitate va cuprinde: Studiul de trafic, Studiul privind alternativele de traseu, Investigații și studii de teren, Activități de proiectare, Evaluarea impactului asupra mediului, Analiza cost-beneficiu și modelul financiar, Identificarea rețelelor și instalațiilor existente, Etapele de construcție și aspectele de sănătate și securitate, Autorizații, avize și acorduri și Estimări de cost.

Elaborarea Proiectului Tehnic va fi întocmit pe capitole, volume și sub-volume, în conformitate cu standardele, normativele și legislația în vigoare și care va respecta minim Conținutul -cadru definit în ”INSTRUCȚIUNI din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi dinHG 28/2008”. Valoarea totală a acestui contract este de 27.639.095,23 lei (cu TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% din Fondul European de Dezvoltare Regională din valoarea totală eligibilă aprobată- 17.447.178,86 lei, restul de 25% reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, co-finanțare publică- 5.815.726,29 lei.

Perioada de implementare a Proiectului este de 24 luni, respectiv între 31 octombrie 2018 și 30 septembrie 2020 la care se adaugă, după este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here