images10Optiunea de a transfera salariatii in interes de serviciu nu mai este posibila deoarece aceste prevederi au fost abrogate ca urmare a aparitiei noului cod al muncii. Totusi, conform noilor dispozitii legislative, preluarea salariatilor ar putea fi posibila in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia.

Avand in vedere cap. V, art. 173, alin. (2), coroborat cu cap. II, art. 5, alin. (1) din Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora, toate drepturile si obligatiile cedentului (persoana care isi pierde calitatea de angajator) care decurg din contractele individuale de munca si din contractul colectiv, existente la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului (persoana care dobandeste calitatea de angajator).

Transferul nu poate constitui motiv de concediere individuala sau colectiva a salariatilor de catre cedent sau de catre cesionar, astfel cum este prevazut la art. 173, alin. (3) din Legea nr. 53/2003 si art. 7 din Legea nr. 67/2006.

Ca urmare a cesiunii/fuziunii se produce implicit si transferul colectiv al salariatilor. Prin urmare, drepturile si obligatiile salariatilor care decurg din contractele de munca existente sunt transferate integral cesionarului.

In cazul transferului colectiv, contractele individuale de munca isi produc in continuare efectele, acestea fiind preluate de noul angajator. Transferul colectiv presupune o modificare a contractului de munca cu privire la angajator si eventual a locului de munca. Aceasta modificare se produce la data transferului intreprinderii, unitatii sau al unor parti ale acestora, fiind prevazuta in mod expres de lege, si nu reprezinta manifestarea de vointa a partilor (angajat – angajator).

Contractele de munca nu inceteaza, ci vor fi transferate cesionarului care devine noul angajator in temeiul contractului de fuziune/cesiune incheiat intre cele doua societati care trebuie sa contina si prevederi cu privire la salariatii transferati.

In acest sens, se emite o Decizie colectiva de transfer, care contine in anexa lista cu salariatii transferati si conditiile contractuale in vigoare la data transferului, decizie ce se aduce la cunostinta salariatilor si devine parte componenta a contractului de munca.

Anterior datei transferului, atat cedentul cat si cesionarul au obligatia de a informa in scris reprezentantii salariatilor sau, in cazul in care acestia nu sunt constituiti ori desemnati, pe salariatii proprii, cu cel putin 30 de zile inainte de data transferului, cu privire la:

  • data transferului sau data propusa pentru transfer;
  • motivele transferului;
  • consecintele juridice, economice si sociale ale transferului pentru salariati;
  • masurile preconizate cu privire la salariati;
  • conditiile de munca si de incadrare in munca.

Conform art. 174 din Codul muncii republicat, cedentul si cesionarul au obligatia de a informa si consulta, anterior transferului, sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor cu privire la implicatiile juridice, economice si sociale asupra salariatilor, decurgand din transferul de proprietate.

Potrivit art. 9 din Legea nr. 67/2006 cesionarul are obligatia respectarii prevederilor contractului colectiv de munca aplicabil la data transferului, pana la data rezilierii sau expirarii acestuia.

Prin acord intre cesionar si reprezentantii salariatilor, clauzele contractului colectiv de munca valabil in momentul efectuarii transferului pot fi renegociate, dar nu mai devreme de un an de la data transferului.

Potrivit Directivei 2001/23/CE, coroborat cu art. 8 din Legea nr. 67/2006 in cazul in care transferul implica o modificare substantiala a conditiilor de munca in detrimentul salariatului, angajatorul este responsabil pentru incetarea contractului individual de munca.

Astfel, in cazul in care contractul  de munca inceteaza, angajatorul este considerat raspunzator numai in masura in care s-a produs un prejudiciu salariatului.

Daca incetarea contractului are loc din vointa angajatului, prin demisie, fara insa a-i fi afectate drepturile/conditiile de munca, atunci angajatorul nu mai este considerat raspunzator de incetarea raporturilor de munca.

Trebuie avut in vedere faptul ca, transferul colectiv al salariatilor trebuie sa fie evidentiat in Registrul general de evidenta a salariatilor, tinand cont de faptul ca angajatii vor presta activitate pentru un nou angajator.

In aceasta privinta, putem remarca ca, in cuprinsul H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor nu se fac precizari referitoare la modalitatea efectuarii inregistrarilor si obligatiile angajatorului in cazul unui transfer colectiv al salariatilor.

Asa cum am mentionat, contractele de munca nu inceteaza, ci prin efectul legii ele sunt transferate noului angajator.

Deoarece H.G. nr. 500/2011 nu cuprinde dispozitii speciale in ceea ce priveste inregistrarea in Revisal a salariatilor transferati si transmiterea acestor date catre Inspectoratul Teritorial de Munca prin intermediul portalului web ReGES, angajatorii sunt din nou in situatia de a interpreta si a lua masuri pe cont propriu, in asa fel incat sa elimine riscul de a fi sanctionati de catre organele abilitate de control.

In acest sens, pentru a veni in sprijinul angajatorilor, solutia pentru a putea evidentia in Revisal transferul si a evita in acest fel potentiale amenzi din partea inspectorilor de munca este detaliata prin intermediul unui exemplu practic, ce se regaseste mai jos.

Consideram ca intre doua societati are loc un transfer de intreprindere prin cesiune, respectiv intre SC “X” SRL (cedentul) si SC “Y” SRL (cesionarul), acest lucru determinand un transfer colectiv al salariatilor ce va avea loc la data de 01.10.2013.

Cedentul – pasi ce trebuie parcursi:

In aplicatia Revisal se selecteaza modulul Contracte si apoi se alege optiunea Incetare.

La “Temei incetare” se selecteaza “Alt Temei” (alte temeiuri de incetare), urmand ca apoi in campul “Explicatie” sa se completeze urmatoarele: Transferat la SC “Y” SRL in conformitate cu art. 173 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii republicat (avand la baza contractul de cesiune dintre societati).

In rubrica “Data incetare” se trece data la care are loc transferul, in acest caz 01.10.2013.

Termenul de raportare, in aceasta situatie, va fi asimilat celui de incetare a unui contract de munca, respectiv SC “X” SRL va trebui sa faca inregistrarile in Revisal la data luarii la cunostinta de catre salariati a evenimenului sau cel tarziu la data de 01.10.2013.

Cesionarul – pasi ce trebuie parcursi:

In acest caz, SC “Y” SRL trebuie sa acceseze modulul Salariati al aplicatiei Revisal, urmand sa introduca datele angajatului, iar apoi va completa datele contractuale in vigoare la data transferului. Toate datele se preiau din contractul existent care a fost transferat noului angajator (inclusiv numarul si data contractului), cu exceptia datei angajarii. Aici in campul „Data incepere activitate” se va trece data la care are loc transferul, in acest caz 01.10.2013.

Este important de precizat faptul ca, desi din punct de vedere legal, SC “Y” SRL ar trebui sa preia si sa inregistreze contractele transferate cu acelasi numar si date cu care au fost incheiate de SC “X” SRL, totusi din punct de vedere tehnic, aplicatia Revisal permite inregistrarea unui contract de munca, atat timp cat informatia din campul “Numar contract” si data aferenta (prevazuta in campul “Data contract”) nu a mai fost alocata acelui angajator (de exemplu: daca SC “Y” SRL are deja in baza de date Revisal un contract cu numarul 12/01.01.2010, atunci inregistrarea unui alt contract cu aceleasi date, respectiv  nr.12 din data de 01.01.2010, nu mai este posibila, aplicatia afisand un mesaj de genul “Contractul cu numarul 12 exista deja in baza de date”).

In aceasta situatie, avand in vedere faptul ca aplicatia informatica nu permite introducerea in campul “Numar contract” a unui numar care deja a fost alocat, se poate opta pentru introducerea numarului de exemplu: in loc de 12 se va aloca numarul 12bis.

In rubrica “Alte detalii” se completeaza: Angajat prin transfer de la SC “X” SRL in conformitate cu art. 173 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii republicat (avand la baza decizia colectiva de transfer), iar in campul “Data la care produce efecte” se va trece data la care are loc transferul, in acest caz 01.10.2013.

Termenul de raportare, in aceasta situatie, va fi asimilat celui de incadrare in munca a unui nou salariat, respectiv SC “Y” SRL va trebui sa faca inregistrarile in Revisal cel tarziu in ziua lucratoare anterioara datei transferului, adica nu mai tarziu de data de 30.09.2013.

Trebuie precizat ca, desi contractele de munca nu inceteaza, aceasta reprezinta singura solutie pentru a evidentia in Revisal transferul salariatilor la un nou angajator.

In prezent, aplicatia Revisal versiunea 5.0.8.033 nu detine functii pentru a face inregistrari in situatia acestui caz particular din domeniul raporturilor de munca.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here