Un nou tip de salariat pentru care primesti bani de la stat ca sa-l angajezi

0

gethumb.details.phpIn prezent angajatorii care incadreaza in munca anumite categorii de persoane pot beneficia de stimulente financiare de la stat, calculate in functie de indicatorul social de referinta (ISR), care anul acesta are valoarea de 500 de lei. Dispozitiile in domeniu au fost modificate substantial in 22 octombrie, in sensul ca autoritatile au introdus un nou tip de salariat pentru care angajatorii pot primi facilitati si subventii de la stat.

Legea nr. 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale a fost publicata in Monitorul Oficial, nr. 457, din 24 iulie 2013 si a intrat in vigoare in 22 octombrie.

Actul normativ aduce o serie de modificari legislatiei in domeniu, una dintre principalele masuri fiind stimularea incadrarii pe piata muncii a tinerilor fara familie sau a celor cu diverse dizabilitati.

In acest sens, legea introduce notiunea de tanar cu risc de marginalizare sociala, ce se defineste dupa cum urmeaza:

Tanar cu risc de marginalizare sociala – persoana cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta si se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:

–    se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem;

–    are dizabilitati;

–    nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea;

–    are copii in intretinere;

–    a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;

–    este victima a traficului de persoane.

Ca si in cazul celorlalti someri, tanarul cu risc de marginalizare sociala trebuie sa fie in cautarea unui loc de munca, sa fie apt , din punct de vedere fizic si psihic, pentru prestarea unei munci si sa fie disponibil sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.

Conform dispozitiilor introduse recent, promovarea participarii pe piata muncii a acestor tineri se va realiza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin:

–    acompaniament social personalizat;

–    activitati de informare si promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare sociala in randul angajatorilor;

–    subventionarea locului de munca.

Acompaniamentul social personalizat

Acompaniamentul social personalizat se va realiza prin intermediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, in baza unui contract de solidaritate, si constituie un ansamblu de servicii care se acorda in mod gratuit tinerilor:

–    informare si consiliere profesionala

–    mediere a muncii

–    plasare in munca la un angajator a carui oferta de loc de munca a fost selectata ca fiind corespunzatoare pregatirii profesionale si altor conditii cuprinse in dosarul intocmit la inregistrarea ca persoana in cautarea unui loc de munca

Contractul de solidaritate se va incheia intre agentia pentru ocuparea fortei de munca teritoriala si tanar pe o durata de pana la 3 ani, dar nu mai putin de un an, in conditiile in care, la data incheierii contractului de solidaritate, tanarul nu a implinit varsta de 26 de ani.

Beneficiile angajatorilor care incadreaza in munca tineri cu risc de marginalizare sociala

Activitatile de informare si promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare sociala in randul angajatorilor vizeaza:

–    constientizarea si promovarea prevederilor legii in randul actorilor regionali, locali si al partenerilor sociali

–    diseminarea informatiilor privind avantajele incadrarii in munca a acestor categorii de persoane

–    interactiunea directa cu angajatorii care dispun de locuri de munca vacante

–    identificarea de angajatori de insertie

Angajatorii de insertie sunt acei angajatori care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate.

Conform dispozitiilor aplicabile din 22 octombrie, acesti angajatori vor beneficia, lunar, pentru fiecare tanar incadrat in munca, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor (dar nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social de referinta, care in prezent este 500 lei), pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Aceasta facilitate se acorda doar daca sunt indeplinite anumite conditii:

–    incadrarea in munca se realizeaza in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de munca pe perioada nedeterminata;

–    locul de munca pe care este incadrat tanarul este un loc de munca vacant, care a fost comunicat agentiei pentru ocuparea fortei de munca teritoriale;

–    sunt indeplinite si alte conditii prevazute de legislatia in vigoare pentru acordarea acestei sume.

Pe de alta parte, in cazul in care angajatorii inceteaza raporturile de munca ale tinerilor inainte de expirarea contractului de solidaritate, acestia vor fi obligati sa restituie, in totalitate, sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare tanar pentru care a incetat raportul de munca.

Mai mult, angajatorul va restitui inclusiv dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca, daca incetarea acestora a avut loc din urmatoarele motive, prevazute de Codul muncii:

–    ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea

–    ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare

–    ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti

–    concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.

In schimb, daca la data expirarii contractului de solidaritate, angajatorul de insertie mentine raportul de munca cu tanarul, atunci va beneficia de o alta facilitate din partea statului. Concret, angajatorul va primi lunar, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma in cuantum de 50% din indemnizatia de somaj pe care tanarul ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data.

„Suma se acorda angajatorului pe perioada mentinerii raporturilor de munca, dar nu mai mult de 2 ani”, se precizeaza in Legea nr. 250/2013.

Atentie! Conform prevederilor legale, facilitatile financiare se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de persoana pentru care se acorda aceste sume, inclusiv pe perioada concediului de odihna. In schimb, angajatorii nu primesc banii pentru perioada in care raporturile de munca ale tanarului sunt suspendate.

Tinerii pot avea si doi angajatori de insertie, dar nu simultan

Noile reglementari stabilesc, de asemenea, ca tinerii cu risc de marginalizare sociala care au incheiat un contract de solidaritate si carora, anterior datei de expirare a acestuia, le inceteaza raportul de munca la primul angajator de insertie, se pot incadra la un alt angajator de insertie cu contract individual de munca pe perioada determinata, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate, sau cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

In acest caz, actul normativ stabileste ca si al doilea angajator de insertie va beneficia de un sprijin financiar pentru fiecare dintre tinerii angajati. Mai precis, suma va fi egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor si se va acorda lunar, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here