A fost modificată modalitatea de impozitare a veniturilor din dividende în conformitate cu prevederile noului Cod Fiscal, precizează Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi.

Astfel, o persoană juridică română care plăteşte dividende către o persoană juridică română are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende reţinut către bugetul de stat, care se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul.

În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte, după caz, până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale.

Nu intră sub incidenţa modificărilor de mai sus dividendele plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de un an împlinit până la data plăţii acestora, inclusiv.

Dividendele primite de un contribuabil plătitor de impozit pe profit de la o persoană juridică română, indiferent de cota de participare la capitalul social al societăţii care distribuie dividende, sunt neimpozabile.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here