finantePatronii firmelor buzoiene care au realizat un profit cel puţin mulţumitor trebuie să mai facă un drum la Fisc pentru că până luni, 18 august, trebuie depuse Raportările contabile rea­lizate până la 30 iunie 2014. Au această obligaţie ope­ratorii economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, adică acei agenţi economici care se pot lăuda cu ceva realizări.
Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2014, încadrarea în criteriul cu privire la cifra de afaceri se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii con­tabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Raportările contabile se pot depune la ghişeele unităţilor fiscale teritoriale în format hârtie si în format electronic, în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă sau prin poştă prin scrisori cu valoare declarată.
Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale constă într-un fişier PDF căruia îi este ataşat un fişier xml.
Raportările contabile la 30 iunie 2014 se depun la unităţile fiscale teritoriale până la data de 18 august 2014, inclusiv. Firmele care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2014, cele care în tot semestrul I al anului 2014 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2014, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2014. Nedepunerea raportărilor contabile în termen se sancţionează conform pre­vederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă între 2.000 şi 5.000 lei.
În cazul în care depunerea ra­por­tărilor se face după data de 18 august, amenzile vor fi aplicate astfel: 1-15 zile lucrătoare de întârziere – 300 – 1.000 lei; 16-30 zile lucrătoare întârziere – 1.000 – 3.000 lei; întârziere mai mare de 30 de zile lucrătoare – 1.500 – 4.500 lei. Contribuabili care nu depun ra­portările contabile şi vor ajunge să fie notificaţi de unităţile fiscale teritoriale vor primi amenda maximă de 5.000 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here