GAL_Valea_BuzauluiGrupul de Actiune Locala Valea Buzaului anunta lansarea celui de-al 3 lea apel de selectie, astazi 1. 03.2013, pentru urmatoarele masuri:

Masura 411 – 111 Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte;
Masura 411 – 121 Modernizarea exploatatiilor agricole;
Masura 411 – 122 Imbunatatirea valorii economice a padurii;
Masura 411 – 142 Infiintarea grupurilor de producatori;
Masura 413 – 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro – intreprinderi;
Masura 413 – 313 Incurajarea activitatilor turistice;
Masura 413 – 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii culturale;
Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare.

ATENTIE!

Sprijinul pentru masura 322, vizeaza numai investitii in spatial rural pentru:
– componenta a) Crearea si dezvoltarea serviciilor publice de baza pentru populatia rurala;
– componenta b) Protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatial rural;
Nu sunt eligibile proiectele pentru creearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza,
Actiunile eligibile sunt prevazute in PDL GAL Valea Buzaului, disponibil pe site-ul : www.galvaleabuzaului.ro

Proiectele se vor depune pana la data limita de 30.04.2013, orele 16,00, la sediul GAL Valea Buzaului, din incinta Primariei Comunei Cislau, Str Culturii, nr 64, jud Buzau, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 8,00 – 16,00.

Fondurile disponibile sunt urmatoarele:

Nr crt MASURA Fonduri disponibile totale
(2012 – 2014)
1 Masura 411 – 111 Formare profesionala, informare si difuzare de cunoastinte. 190.000
2 Masura 411 – 121 Modernizarea exploatatiilor agricole. 300.000
3 Masura 411 – 122 Imbunatatirea valorii economice a padurii. 300.000
4 Masura 411 – 142 Infiintarea grupurilor de producatori 150.000
5 Masura 413 – 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro – intreprinderi 500.000
6 Masura 313 Incurajarea activitatilor turistice. 600.000
7 Masura 413 – 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii culturale. 600.000
8 Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare. 210.000

Pentru indeplinirea indicatorilor propusi in PDL, SUMA MAXIMA NERAMBURSABILA VA FI DE :

Masura 411 – 111 Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte: – 15000 euro /proiect.
Masura 411 – 121 Modernizarea exploatatiilor agricole: – 50.000 euro / proiect.
Masura 411 – 122 Imbunatatirea valorii economice a padurii: 50.000 euro /proiect.
Masura 413 – 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro – intreprinderi: 50.000 euro / proiect.
Masura 413 – 313 Incurajarea activitatilor turistice: – 70.000 euro / proiect.
Masura 413 – 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii culturale: 75.000 euro / proiect.
Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare: – 42.000 euro / proiect.

Proiectele a caror sume nerambursabile vor depasi valorile mai sus mentionate, vor fi declarate neeligibile.

ATENTIE!

Sprijinul public (comunitar si national) acordat in cadrul masurii 322 va fi :

a) de pana la 100 % din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de profit.
b) De pana la 70 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit.

Sprijinul public in cadrul masurii 313 va fi :

a) pentru investitii in interes public, negeneratoare de profit de pana la 100 % din totalul cheltuielilor eligibile.
b) Pentru investitii generatoare de profit, intensitatea ajutorului public va fi de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile in cazul proiectelor de investitii in agro-turism si de pana la 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte in alte tipuri de investitii in turismul rural.
Sprijinul public in cazul masurii 312 va fi de maxim 70% din totalul cheltuielilor eligibile.
Sprijinul public pentru masura 142 va fi de maxim 100 % din totalul cheltuielilor eligibile.
Spijinul public pentru masura 122 va fi de maxim 60% din totalul cheltuielilor eligibile.
Sprijinul public pentru masura 121 va fi de maxim 40 % din totalul cheltuielilor eligibile.
Sprijinul public pentru masura 111 va fi de maxim 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Sprijinul public pentru masura 421 va fi de maxim 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Modalitatea de desfasurare a procesului de evaluare si selectie este prezentata in continuare:

– Perioada de evaluare a proiectelor va dura maxim o luna, de la data limita de depunere a acestora, iar publicarea Raportului de selectia se va realize pana la data de 31.05.2013.
– In zilele de 3 si 4 iunie se vor transmite solicitatntilor de finantare notificari cu privire la aprobarea sau neaprobarea proiectelor depuse, pe adresa de e-mail precizata in cererea de finantare.
– In perioada 5-7 iunie in intervalul orar 8,00 – 16,00 solicitantii care au fost notificati ca proiectele lor nu au fost selectate, pot depune contestatii la sediul GAL Valea Buzaului, din incinta primariei comunei Cislau, str Culturii, nr 64, jud Buzau.
– Contestatiile depuse se vor solutiona incepand cu data de 10.06.2013 pana cel tarziu in data de 12.06.2013, iar Raportul Comisiei de Solutionare a contestatiilor se va face cel tarziu pe data de 13.06.2013.
– Publicarea Raportului Final de Selectie (dupa solutionarea contestatiilor) se va face cel tarziu pe data de 14.06.2013.

Rezultatele selectiei si rapoartele vor fi publicate atat la sediul GAL Valea Buzaului cat sip e site-ul GAL-ului: www.galvaleabuzaului.ro

Solicitantii de finantare vor folosi Ghidul Solicitantului afferent masurii respective, disponibil pe site-ul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (www.apdrp.ro). Prevederile Ghidurilor Solicitantului se completeaza cu reglementarile cuprinse in Manualul de Procedura afferent masurii si cu Notele si Clarificarile emise de APDRP si publicate pe site-ul www.apdrp.ro

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibiltate mentionate in cadrul Ghidurilor Solicitantului pentru masurile 111, 121, 122, 142, 312, 313, 322 si 421.

Ghidurile solicitatntului pentru masurile 111, 121, 122, 142, 312, 313, 322 si 421 precum si notele si clarificarile APDRP pot fi consultate GRATUIT la sediul GAL Valea Buzaului.

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului sunt prezentate in Ghidul Solicitantului afferent masurii respective, disponibil la www.apdrp.ro sau la sediul GAL Valea Buzaului.

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie GAL (descrierea criteriilor de selectie si punctajul acordat pentru fiecare criteriu) este prezentata in cadrul anexelor aferente fiecarei masuri.

Pentru informatii suplimentare, Grupul de Actiune Locala Valea Buzaului va pune la dispozitie un birou de relatii cu publicul deschis de luni pana vineri, de la 8,00 – 12,00 la sediul GAL Valea Buzaului din incinta Primariei Comunei Cislau, Str Culturii nr 64, judetul Buzau. Ne puteti contacta, de asemenea, si la numarul de telefon 0744356758 sau prin e-mail: gvaleabuzaului@yahoo.com, persoana de contact: domnul Dragomir Eusebiu Florin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here