6144882014, Anul Brâncoveanu, stabilit aşa pentru a marca comemorarea a 300 de ani de la tragicul sfârşit al familiei care şi-a dovedit credinţa în Dumnezeu şi Ortodoxie, este un bun prilej de discuţie şi de prezentare a „Artei brân­co­veneşti”.
Astfel, în perioada 11-13 au­gust, la Buzău, se va des­făşura Colocviul „Arta brân­covenească – moştenire bi­zan­- tină şi ethos românesc în tradiţia ortodoxă“, eveniment organizat de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, prin Sectorul Patrimoniu şi Con­struc­ţii bisericeşti. Colocviul va avea loc la Centrul eparhial din Buzău şi are atât un program interesant, cât şi invitaţi de marcă pentru cultura ro­mâ­nească actuală.
Luni, 11 august, ziua în care se vor deschide lucrările co­loc­viului, este planificat, începând cu ora 9:00, în Ca­te- drala Arhiepiscopală „Înălţa­rea Domnului“, Acatistul Sfinţilor Martiri Brâncoveni, eveniment organizat cu parti­ciparea Coralei „Neagu Io­nes­cu”, dirijată de Gianin Oprea. La ora 10:00, manifestările vor continua cu un cuvânt de deschidere al Înaltpreasfin­ţitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, pentru ca, o jumătate de oră mai târziu să aibă loc deschiderea Atelierului de crea­ţie. La aceeaşi oră va avea loc şi o conferinţă cu tema „Arta sacră – Formă con­şti­entă a trăirii şi mărturisirii Logosului”, susţinută de asistent universitar Mihai Coman. În continuare, va urma un alt mo­ment important al colocviului, susţinut de profesor doctor Mihaela Palade, numit „Biserici brâncoveneşti – măr­turii de spiritualitate, între tradiţie şi modernitate”.
După amiază sunt prevă­zu­te mai multe activităţi în te­ren: vizitarea bisericii „Ador- ­mirea Maicii Domnului“ de la fosta Mănăstire Bordeşti – pic­tură de Pârvu Mutu, a bisericii fostei Mănăstiri „Adormirea Maicii Domnului“ de la Râmnicu Sărat, ctitoria Sfântului Voievod Constantin Brânco­veanu şi a Stolnicului Mihail Cantacuzino – pictură de Constantinos, Ioachimos şi Pârvu Mutu, precum şi a bisericii „Înălţarea Domnului“ de la fosta Mănăstire Băbeni – pictură de Ioachimos.
Ziua de marţi este dedicată artei şi meşteşugurilor tradi­ţionale, fiind presărată cu mai multe conferinţe pe această temă. După amiază, ca şi în prima zi, sunt prevăzute mai multe vizite la câteva lăcaşuri de cult: vizitarea bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae“ de la Bâscenii de Jos, a bisericii „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” de la Ciuta şi a bi­sericii „Soborul Sfinţilor Vo­ievozi Mihail şi Gavriil“ de la Schitul „Sfinţii Arhangheli“, din Berca, acolo unde pictura îi aparţine lui Pârvu Mutu.
Ultima zi a manifestării organizate de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei are în program Paraclisul Sfinţilor Martiri Brâncoveni, oficiat în Catedrala voievodală „Ador­mirea Maicii Domnului”, cu participarea grupului psaltic „Sfântul Ioan Damaschin“, dirijat de Pr. Arhid. Alexandru Bârsan. Va urma închiderea atelierului de creaţie, şi cuvântul de închidere al Înaltprea­sfin­ţitului Părinte Arhie­pis- cop Ciprian, moment în care vor fi acordate şi diplome de participare.
Pe durata celor două zile ale colocviului, va fi deschis atelierul de creaţie. În cadrul lui vor exista mai multe direcţii de promovare a calităţii şi coerenţei sistemului plastic bizantin: Atelierul de iconografie, Atelierul de restaurare şi Atelierul de meşteşuguri.
Acesta din urmă va va pre­zenta publicului cum se rea­lizează metanierele, veşminte monahale şi scoarţele tradiţio­nale româneşti

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here