GAL_Valea_BuzauluiASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA (GAL) VALEA BUZAULUI anunta lansarea celui de-al 10 lea apel de selectie proiecte. Vor putea fi depuse proiecte pe masurile:
112 – Instalarea tinerilor fermieri – 40.000 Euro/proiect; (4 proiecte prevazute)
121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – 10.000 Euro/proiect: (2 proiecte prevazute)
Anunt privind lansarea celui de-al 10 lea apel de selectie in cadru! Grupului de Actiune Locala Valea Buzaului
Grupul de Actiune Locala Valea Buzaului anunta lansarea celui de-al l0 – lea
apel de selectie, astazi 13.01.2015, conform Deciziei numarul 30 112.01.2015 al
Consiliului Director pentru urmatoarele masuri :
Masura 4ll – 112 – Instalarea tinerilor fermieri
Masura 4ll – 121 – Modernizzrea exploatatiilor agricole
Proiectele se vor depune pana la data limita de 26.01.2015, orele 16,00, la sediul
GAL Valea Buzaului, din incinta Primariei Comunei Cislau, Str Culturii, nr 64, Jud
Buzau, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 8,00- 16,00.
Fondurile disponibile sunt urmatoarele:
1. 4ll-ll2 Instalarea tinerilor fermieri 124.000 Euro (max-40.000 euro/proiect)
2. 4ll-l2l Modernizarea exploatatiilor agricole 20.000 Euro (max- I0.000euro/proiect)
Pentru indeplinirea indicatorilor propusi in PDL. SUMA MAXIMA PE PROIECT NERAMBURSABILA VA FI DE :
Masura 411 — !12 – Instalarea tinerilor fermieri – 40.000 Euro/proiect.
Masura 4ll.- 121 – Modernizzrea exploatatiilor agricole – 10.000 Euro/proiect.
Valoarea totali eligibila a unui proiect este de maximum 400.000 Euro.

Modalitatea de desfasurare a procesului de evaluare si selectie este prezentata in
continuare:
Modelul de Declaratie prin care beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL
toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR catre beneficiar, se gaseste pe pagina www.galvaleabuzaului.ro .Raportarea se va realiza, dupd primirea de la CRFIR 2 Constanta a Notificirii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de la data efectudrii platii.
Documentete justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul, cerintele de
conformitate si eligibilitate, precum si procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL, criteriile de selectie si criteriile de selectie locale, punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu si punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a fi selectat sunt disponibile pe site-ul AFIR (www.apdrp.ro) si pe site-ul www.salvaleabuzaului.ro in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie al galului.Pentru proiectele atipice de investii, documentele justificative se vor corela cu cele prevazute pentru masurile din PNDR cu investitii similare.
In canzul in care exista cereri de finantare cu punctaj egal avand aceeasi incadrare
ca si componenta dominanta a proiectului, selectia se va face in ordinea crescatoare a
valorii eligibile a acestora exprimata in euro. In cazul in care se mentine punctajul egal selectia se va face in ordinea descrescatoare a gradului de saracie comunitara, pentru beneficiarii publici, astfel, comunitatea cea mai saraca va fi pe primul loc. Pentru beneficiarii privati se va lua in calcul numarul de locuri de munca nou create prin implementarea proiectului. Daca punctajul se va mentine egal, atunci se va lua in calcul profitabilitatea firmei, demonstrata prin actele contabile.
Orice solicitant de finantare nerambursabila poate depune un singur proiect pe
fiecare masura in parte.In caz contrar toate proiectele depuse pe aceeasi masura vor fi declarate neconforme.
Comitetul de selectie al proiectelor va fi format din 5 (cinci) membri, din care:
4 (patru) membri din sectorul privat alp artenerului
I (unu) membru din sectorul civil al partenerului
– Perioada de evaluare a proiectelor va dura maxim o luna, de la data limita de
depunere a acestora.
– In ziua de 27 decembrie se vor transmite solicitantilor de finantare notificari cu
privire la aprobarea sau neaprobarea proiectelor depuse, pe adresa de Email
precizata in cererea de finantare. Contestatiile privind evaluarea proiectelor se vor depune la registratura GAL Valea Buzaului, din incinta primariei comunei Cislau, str.Culturii, nr.64,jud.Buzau in termen de 2 zile lucratoare de la primirea notificarii, adica pana pe data de 28 ianuarie 2015, inclusiv.
Dupa verificarea contestatiilor depuse, se emite Raportul Comisiei de contestatii,
care se publica pe pagina de internet a GAL Valea Buzaului, in data de 28.01.2015.
Beneficiarii eligibili sunt cei prezentati in Ghidurile masurilor lansate,
disponibile pe www. apdrp.rosi www . galvaleabuzaului.r o
– Publicarea Raportului Final de Selectie (dupa solutionarea contestatiilor) se va
face cel tarziu pe data de 29.01.2015.
Rezultatele selectiei si rapoartele vor fi publicate atat la sediul GAL Valea
Buzaului, cat si pe site-ul GAL-ului www.galvaleabuzaului.ro
Solicitantii de finantare vor folosi Ghidul Solicitantului existent in vigoare ,
aferent masurii respective, disponibil pe site-ul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (www.apdrp.ro). Prevederile Ghidurilor Solicitantului se completeaza cu reglementdrile cuprinse in Manualul de Procedura aferent fiecarei masuri si cu Notele si Clarificarile emise de AFIR si publicate pe site-ul www.apdrp.ro.
Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si
eligibilitate mentionate in cadrul Ghidurilor Solicitantului pentru masurile
ll2,l2l, Ghidurile solicitantului pentru masurile ll2 si 12l,precum si notele si clarificarile AFIR pot fi consultate GRATUIT la sediul GAL Valea Buzaului cat si pe site-ul www. galvaleabuzaului.ro
Pentru informatii suplimentare, Grupul de Actiune Locald Valea Buzaului va pune
la dispozitie un birou de relatii cu publicul deschis de luni pana vineri, de la 8.00-12.00, la sediul GAL ‘Valea Buzlului din incinta Primariei Comunei Cislau, Strada Culturii nr. 64, Judetul Buzau. Ne puteti contacta, de asemenea, si la numarul de telefon 0744356758, sau prin e-mail:gvaleabuzaului@yahoo.com, persoana de contact: domnul Dragomir Eusebiu Florin.
Asociatia Gal Valea Buzaului pune la dispozitia oricarui beneficiar, la sediul
GAL din Com Cislau, str.Culturii, nr 64, informatii suplimentare privind masurile ce vor fi lansate in cadrul acestui apel de selectie, atat in format electronic (CD), cat si in format printat!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here