GAL_Valea_BuzauluiGrupul de Actiune Locala Valea Buzaului anunta lansarea celui de-al 7 – lea apel de selectie, pe 16.04.2014, conform Deciziei numarul 21 al Consiliului Director pentru urmatoarele masuri :

Masura  411 – 112Instalarea tinerilor fermieri

Masura  411 – 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole

    Masura 413– 322- Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Proiectele se vor depune pana la data limita de 30.05.2014, orele 16,00, la sediul GAL Valea Buzaului, din incinta Primariei Comunei Cislau, Str Culturii, nr 64, Jud Buzau, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 8,00- 16,00.

Fondurile disponibile sunt urmatoarele:

 

Nr crt

MASURA

FONDURI  PUBLICE DISPONIBILE APEL 7

1.

 

 

 

 

 

411112 Instalarea tinerilor fermieri

 

220.000 Euro

(max-40.000 euro/proiect)

2

411-121 Modernizarea exploatatiilor agricole

20.000 Euro

 

(max-10.000euro/proiect)

 

3

413- 322    Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

213.698 Euro

 

(max-106.849 euro/proiect)

 

.

Pentru indeplinirea indicatorilor propusi in PDL, SUMA MAXIMA PE PROIECT NERAMBURSABILA VA FI DE :

 

Masura  411 – 112Instalarea tinerilor fermieri40.000 Euro/proiect.

Masura  411 – 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole10.000 Euro/proiect.

    Masura 413– 322- Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale – 106.849 Euro/proiect.

 

Valoarea totală a unui proiect este de maximum 400.000 Euro.

 

Modalitatea de desfasurare a procesului de evaluare si selectie este prezentata in continuare:

           

Modelul de Declaratie prin care beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar, se gaseste pe pagina www.galvaleabuzaului.ro .Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea platii, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul, cerinţele de conformitate şi eligibilitate, precum şi procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL, criteriile de selectie si criteriile de selectie locale, punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu si punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a fi selectat sunt disponibile pe site-ul APDRP (www.apdrp.ro) si pe site-ul  www.galvaleabuzaului.ro in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie al gal-ului.Pentru proiectele atipice de investiții, documentele justificative se vor corela cu cele prevăzute pentru măsurile din PNDR cu investiții similare.

            In cazul in care exista Cereri de finantare cu punctaj egal avand aceeasi incadrare ca si componenta dominanta a proiectului, selectia se va face in ordinea crescatoare a valorii eligibile a  acestora exprimata in euro. In cazul in care se mentine punctajul egal selectia se va face in ordinea descrescatoare a gradului de saracie comunitara, pentru beneficiarii publici,  astfel, comunitatea cea mai saraca va fi pe primul loc. Pentru beneficiarii privati se va lua in calcul numarul de locuri de munca nou create prin implementarea proiectului. Daca punctajul se va mentine egal, atunci se va lua in calcul profitabilitatea firmei, demonstrata prin actele contabile.

 

Orice solicitant de finantare nerambursabila poate depune un singur proiect pe fiecare masura in parte.In caz contrar toate proiectele depuse pe aceeasi masura vor fi declarate neconforme.

Comitetul de selectie al proiectelor  va fi format din 5 (cinci) membri, din care:

 

4 (patru) membri din sectorul privat al partenerului

1 (unu) membru din sectorul civil al partenerului

 

–          Perioada de evaluare a proiectelor  va dura maxim o luna, de la data limita de depunere a acestora, publicarea Raportului de selectie intermediar se va realiza pana la data de 18.06.2014.

–          In ziua de 19 iunie se vor transmite solicitantilor de finantare notificari cu privire la  aprobarea sau neaprobarea proiectelor depuse, pe adresa de Email precizata in cererea de finantare.

Contestatiile privind evaluarea proiectelor se vor depune la registratura GAL Valea Buzaului, din incinta primariei comunei Cislau, str.Culturii, nr.64, jud.Buzau in termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau 10 zile lucratoare de la publicarea Raportului  intermediar de selectie pe pagina de web a GAL Valea Buzaului.

Dupa verificarea contestatiilor depuse, se emite Raportul Comisiei de contestatii, care se

publica pe pagina de internet a GAL Valea Buzaului.

      Beneficiarii eligibili sunt cei prezentati in Ghidurile masurilor lansate, disponibile pe www.apdrp.ro si www.galvaleabuzaului.ro

 

–          Publicarea Raportului Final de Selectie (dupa solutionarea contestatiilor) se va face cel tarziu pe data de 30.06.2014.

 

Rezultatele selectiei si rapoartele vor fi publicate atat la sediul GAL Valea Buzaului, cat si pe site-ul GAL-ului www.galvaleabuzaului.ro

 

Solicitantii de finantare vor folosi Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (www.apdrp.ro). Prevederile Ghidurilor Solicitantului se completează cu reglementările cuprinse în Manualul de Procedură aferent fiecărei măsuri si cu Notele si Clarificările emise de APDRP si publicate pe site-ul www.apdrp.ro.

Solicitantul de finantare trebuie să îndeplinească cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate în cadrul Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile 112,121,322.Ghidurile soclicitantului pentru măsurile  112,121,322 precum si notele si clarificările APDRP pot fi consultate GRATUIT la sediul GAL Valea Buzaului cat si pe site-ul www.galvaleabuzaului.ro

Pentru informatii suplimentare, Grupul de Actiune Locală Valea Buzaului va pune la dispozitie un birou de relatii cu publicul deschis de luni până vineri, de la 8.00-12.00, la sediul  GAL Valea Buzăului din incinta Primăriei Comunei Cislău, Strada Culturii nr. 64, Judetul Buzău. Ne puteti contacta, de asemenea, si la numarul de telefon 0744356758, sau prin e-mail:

gvaleabuzaului@yahoo.com, persoana de contact: domnul Dragomir Eusebiu Florin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here