CLM
Consilierii locali municipali sunt convocați joi, 26 noiembrie, în ședința ordinară a lunii curente. Iată ce vor avea de dezbătut și votat aleșii din miniparlamentul municipal în ședința programată a începe la ora 13.00:

1.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2015;
2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău;
3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Urbis – Serv” S.R.L.Buzău;
4.- proiectul de hotărâre privind înlocuirea anexei la Hotărârea nr.115/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea tarifelor percepute de Societatea Comercială „Trans – Bus” S.A. Buzău pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică;
5.- proiectul de hotărâre privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016;
6.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Olteţului nr. 4;
7- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Şantierului nr. 97;
8.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Şantierului nr.109 A;
9.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea dării unui teren proprietate publică a municipiului în folosinţă cu titlu gratuit, pe termen limitat, pentru Tribunalul Buzău;
10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială ”Turism Briant” S.R.L. Buzău în vederea realizării în comun a unui centru de informare turistică, precum şi aprobarea contractului de asociere în participaţiune;
11.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate publică a municipiului, situată în municipiul Buzău, la parterul Complexului comercial Bazar;
12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, cartier micro 14, prin atribuire directă, către Compania Naţională Poşta Română S.A. Bucureşti, precum şi aprobarea documentaţiei de atribuire;
13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Merişan Ştefan a terenului proprietate privată a municipiului, aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada General Grigore Baştan – poarta 2 a Spitalului Judeţean Buzău;
14.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „Ferme Com” S.R.L. a terenului aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Olteţului, lângă blocul 4A (4B) ;
15.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „O Şansă în Plus” S.R.L., cu sediul social în comuna Stîlpu, satul Stîlpu nr. 239, Corp C.1, etaj 1, judeţul Buzău a terenului aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, cartier micro 12, strada Mareşal Al. Averescu, fără număr;
16.- alte probleme ale activităţii curente.
Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here