Politic-sedinte-CJ-si-CLM-1627Joi, la ora 13,00, aleșii municipiului sunt chemați să ia parte la şedinţa ordinară a lunii iulie. Pe ordinea de zi au fost incluse 17 proiecte de hotărâre.
Lista proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii consilierilor locali:
1.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Barbu Ion;
2.- proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Micu Nicolae;
3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II, precum şi rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2014;
4.- proiectul de hotarâre privind modificarea şi abrogarea unor articole din Hotărârea nr. 9/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru prelungirea delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Buzău, precum şi modificarea contractului de concesiune;
5.- proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr. 57/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Normelor procedurale privind achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări de către Societatea Comercială “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a căror valoare depă-şeşte pragul prevăzut de art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
6.- proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea unei poziţii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău;
7.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, cartier micro 14, aferent construcţiei proprietatea Companiei Naţionale Poşta Română S.A.;
8.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, bariera Ploieşti, strada Unirii nr. 2 C;
9.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate de stat, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, situată în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc E.1 – E.2, parter;
10.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Patriei nr. 58;
11.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată, situat la intersecţia străzilor Transilvaniei cu Depozitului din municipiul Buzău;
12.- proiectul de hotarâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate publică a municipiului Buzău;
13.- proiectul de hotarâre pentru modificarea articolului 1 din contractul de concesiune a platformei Drăgaica, înregistrat sub nr. 13.280/ 1.375/2010 şi perfectat între municipiul Buzău şi Societatea Comercială “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;
14.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţea-nul Florescu Alexandru a terenului proprietate privată a municipiului, indiviz şi aferent sediului administrativ situat în municipiul Buzău, b-dul Unirii, la parterul blocului 18 E;
15.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către soţii Chircău Maria – Monica şi Chiorcău Mihai a terenului proprietate privată a municipiului, aferent extinderii spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, b-dul Stadionului, zona blocurilor 3A – 4A din cartierul micro 14;
16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, la intersecţia străzilor Dorobanţi şi Broşteni;
17.- proiectul de hotărâre privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism;
18.- decizia nr. 4 din 21 martie 2014 a directorului Camerei de Conturi Buzău, transmisă Consiliului Local al Municipiului Buzău cu adresa nr. 501/2014, referitoare la controlul efectuat la Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău pentru anul 2013, precum şi informarea nr. 7.645/2014 a regiei, înregistrată sub nr. 13.783/2014 privind înlăturarea deficienţelor şi neregularităţilor constatate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here