Politic-sedinte-CJ-si-CLM-1627Consilierii locali municipali se întrunesc astăzi în şedinţă ordinară. Începând cu ora 13.00 aleşii locali se vor aduna în sala 24 a Primăriei pentru a-şi da votul pentru 10 proiecte. Pe ordinea de zi se află:

1.-proiectul de hotarâre privind aderarea comunei Săruleşti, judeţul Buzău, prin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”;
2.-proiectul de hotărâre privind eliberarea domnului Lazăr Sorin din funcţia de membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans – Bus” S.A. Buzău;
3.- proiectul de hotarâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice pentru desemnarea unui membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans – Bus” S.A. Buzău;
4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea mandatării consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău să achiziţioneze servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare;
5.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Lucrări de finalizare cantină P+1 E 200 locuri” în incinta Colegiului Naţional „B.P. Haşdeu”, b-dul Gării nr. 1, municipiul Buzău;
6- proiectul de hotărâre privind transferul terenului situat în municipiul Buzău, cu numărul cadastral 63.330, din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului;
7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării prin lici-taţie publică deschisă a bunurilor din cadrul complexului de sere şi solarii, proprietate publică, situat în municipiul Buzău, strada Pinului nr. 89, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi documentaţiei de atribuire;
8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „Poştovei Severius” S.N.C. Buzău a terenurilor aferente spaţiului comercial, situat în municipiul Buzău, strada general Grigore Baştan – poarta II a Spitalului Judeţean Buzău;
9.- proiectul de hotărâre privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism;

10.- alte probleme ale activităţii curente

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here