Politic-sedinte-CJ-si-CLM-1627Consiliul Local Municipal se întrunește astăzi, începând cu ora 13:00, în ședința ordinară a  lunii aprilie.

Printre cele 24 de proiecte de pe ordinea de zi a ședinței se numără organizarea și funcționarea târgului de vară „Drăgaica”, stabilirea remunerațiilor unor directori de societăți comerciale, casarea și valorificarea unor mijloace fixe.

Lista completă a proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi a întâlnirii:

1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al

bugetului general  al municipiului Buzău pe anul 2013;

 2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2013 ale Societăţii Comerciale ” Trans – Bus ” S.A. Buzău;

3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2013 ale Societăţii Comerciale ” Prestcom Serv ” S.A. Buzău; 

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2013 ale Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;    

5.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2013 ale Societăţii Comerciale ” Urbis – Serv ” S.R.L. Buzău;    

6.- proiectul de hotarâre pentru aprobarea proiectului ” Reabilitare Corp 6 – Colegiul Naţional B.P. Haşdeu “, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului între Unitatea Administrativ – Teritorială municipiul Buzău şi Colegiul Naţional ” B.P. Haşdeu ” Buzău;   

7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului ” Reabilitare Corp 7 – Colegiul Naţional B.P. Haşdeu “, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului între Unitatea Administrativ – Teritorială municipiul Buzău şi Colegiul Naţional ” B.P. Haşdeu ” Buzău;     

8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2014;

9.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări de către Societatea Comercială ” Urbis-Serv ” S.R.L. Buzău a căror valoare depăşeşte pragul prevăzut de art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/ 2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

10.- proiectul de hotărâre  privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară ” Drăgaica – 2014 “;

11.- proiectul de hotarâre pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind numirea membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău, stabilirea remuneraţiei acestora, precum şi a directorului societăţii comerciale;  

 12.- proiectul de hotărâre modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 106/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind numirea membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ” Urbis – Serv ” S.R.L. Buzău, precum şi stabilirea remuneraţiei acestora; 

 13.- proiectul de hotărâre modificarea Hotărârii nr. 107/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind numirea membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ” Trans – Bus ” S.A. Buzău;   

 14.- proiectul de hotărâre alegerea comisiei de cenzori a Societăţii Comerciale ” Trans – Bus ” S.A. Buzău;    

15.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, şoseaua de centură, tarlaua 61;

  16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea atestării apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, b-dul Stadionului, zona blocurilor 3A – 4A;

 17.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii unor mijloace fixe din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării;

 18.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, cartier micro 14, aleea Scolilor nr. 1;

 19.- proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosinţa gratuită şi temporară, către Compania Naţională de Investiţii ” CNI ” S.A. Bucureşti, a terenului aflat în proprietatea privată municipiului, situat în municipiul Buzău, cartier micro 14, aleea Sporturilor nr. 1, în vederea executării obiectivului de investiţii  ” Sală de sport şcolară “;

 20.- proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău; 

 21.- proiectul de hotărâre privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială ” Compania de Apă ” S.A. Buzău

 22.- proiectul de hotărâre privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism;

 23.-  adresa nr. 3.999/2014 a Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău, prin care informează autoritatea tutelară cu privire la nerambursarea către bugetul de stat a taxei pe valoarea adăugată aferentă subvenţiei la energia termică furnizată populaţiei, precum şi măsurile instituite de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice;

24.- informarea nr. 562/2014 a Societăţii Comerciale ” Prestcom Serv ” S.A. Buzău privind măsurile luate în urma comunicării Deciei nr. 1/2014 a directorului Camerei de Conturi Buzău.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here