teren arabilLegea vânzării terenurilor din extravilanul localităţilor a intrat în vigoare vineri, la o lună după ce a fost publicată în Monitorul Oficial. Modul de aplicare nu este însă reglementat încă. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat abia vinerea trecută un proiect de ordin privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 17/2014. Normele explică cum se aplică legea, pentru a nu exista interpretări, mai ales că exercitarea dreptului de preemţiune poate da naştere unor confuzii. La nivel local, Direcţia Agricolă este cea care are atribuţii în verificarea modului în care de vând terenurile. Atribuţiile acesteia constau în înregistrarea şi verificarea dosarelor transmise de către primării, publicarea pe site-ul instituţiei a ofertei de vânzare a terenurilor, organizarea şi gestionarea unui registru judeţean special de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport de hârtie şi în format electronic, înregistrarea şi verificarea dosarului transmis de către primării, cuprinzând numele şi datele de identificare ale preemtorului ales de către vânzător ca potenţial cumpărător al acestuia, lista preemtorilor, precum şi copiile tuturor proceselor verbale privind derularea fiecărei etape procedurale de selecţie, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate.
Direcţiile agricole emit avizul final necesar înstrăinării terenurilor, respectiv avizul negativ, care se semnează de către directorul executiv şi se transmit vanzătorului prin poştă, cu confirmare de primire. Avizele finale/avizele negatie se publică pe site-ul instituţiei în termen de două zile de la emiterea acestora. Direcţia Agricolă organizează şi gestionează baza de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan la nivelul judeţului şi asigură schimbul de informaţii privind circulaţia terenurilor agricole situate în extravilan, pe bază de protocol de colaborare încheiat cu structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Ministerul Agriculturii are cam aceleaşi atribuţii, dar la nivel naţional. Normele metodologice prevăd şi modelele de formulare necesare pentru vanzarea terenurilor. Legea 17/2014 prevede că după afişarea ofertei de vanzare îşi pot manifesta de dreptul de preemţiune coproprietarii, arendaşii, vecinii, precum şi statul roman. Procedura se va desfăşura o singură dată, în termen de 10 zile de la împlinirea termenului de 30 de zile. Dacă în termenul de 30 de zile niciunul dintre preemtori nu vrea să cumpere terenul, vanzarea acestuia este liberă. Vanzarea liberă a terenului la un preţ mai mic decat cel cerut în oferta de vanzare sau în condiţii mai avantajoase decat cele arătate în aceasta atrage nulitatea absolută a tranzacţiei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here