FERMA PISCICOLA - COSTEIU - BUZAUDupă ce ieri, ANI a anunţat incompatibilitatea primarului Sorin Tănase, astăzi,Agenția Națională de Integritate a făcut publică încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, precum și posibila săvârșire a infracțiunii de fals în declarații, în cazul lui Vasile Dragu, viceprimarul comunei Săgeata.

Vasile Dragu se află în stare de incompatibilitate, întrucât, simultan cu funcția de viceprimar, deține și calitatea de persoană fizică autorizată în cadrul DRAGU ȘT. VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ (începând cu data de 28 august 2009), precum și funcția de administrator la o societate comercială (începând cu data de 16 septembrie 2009). De asemenea,  s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 23 iunie 2012 – 12 iunie 2013, întrucât, simultan cu funcția de viceprimar, a deținut și funcția de administrator la patru societăți comerciale.

Astfel, DRAGU VASILE a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcția de viceprimar […] este incompatibilă cu […] funcția de […] administrator […] la societățile comerciale […]; calitatea de comerciant persoană fizică”, precum și dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate, în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”.

De asemenea, întrucât DRAGU VASILE nu a menționat în declarațiile de interese depuse la datele de 27 mai 2009 și 15 octombrie 2010 deținerea funcției de administrator la cele patru societăți comerciale, au rezultat indicii privind săvârșirea de către acesta a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de art. 326 din Codul Penal al României, conform căruia „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute la art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, Agenția Națională de Integritate a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău în vederea efectuării de cercetări cu privire la posibila săvârșire a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de art. 326 din Codul Penal al României.

DRAGU VASILE a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here