Cercul pedagogic din 23 noiembrie 2017, organizat de Școala din satul Scărișoara pentru cadrele didactice din toată comuna Cislău, județul Buzău, s-a constituit într-un eveniment cultural inedit și deosebit, având ca temă : cunoașterea începuturilor învățământului în Scărișoara. Tema a fost propusă și susținută de ing. Dan Stănescu din Ploiești, care a prezentat documente originale și cercetări proprii pe acest subiect.
La eveniment au participat cadre didactice din cele 3 unități școlare (Scărișoara, Cislău, Buda); cadre didactice pensionate din Scărișoara; preotul parohiei Scărișoara Sorescu Sorinel; reprezentantul primarului Mitroiu Dumitru și al primăriei Cislău, dl. Eusebiu Dragomir ; invitați speciali: ing. Stănescu Dan (Ploiești), tehn. Stănescu Gheorghe (Buzău), înv. Homocea Silvia (Braşov), institutor Homocea Cecilia (Canada) – urmași ai învățătorului Stănescu Gheorghe (1857-1918) ctitor al Școlii Scărișoara (1 aprilie 1895) – precum și ing. Ursu Neculai (Ploiești) din partea Asociației naționale Cultul eroilor”Regina Maria”.
Cronologia evenimentului:
1 – 2 lecții interactive demonstrative – pe sistemul mă joc și învăț – susținute de institutorul Homocea Cecilia cu elevi ai claselor pregătitoare și cu elevi din clasele I-IV, cu colaborarea prof. înv. primar Moldoveanu Aurelia, prof. înv. primar Frîncu Florentina, educatoare Dragomir Eugenia și prof. înv. primar Marin Adrian.
2 – Spectacol de recitări, coruri, cântece și dansuri populare, susținut de elevii Școlii Scărișoara. Se remarcă originala compunere a elevei Dobre Andreea, Școala – pentru mine.
3 – Prezentarea începuturilor școlii în Scărișoara, sub forma poveștii Voinicul Gheorghe și balaurul din Scărișoara, de către ing. Dan Stănescu în fața elevilor.
4 – Prezentarea a 4 lucrări documentare și literare (ediție 2017) de către ing. Dan Stănescu:
(1) – ÎNVĂŢĂTORUL Gheorghe Stănescu – DISCURSURI ŞCOLARE, Scărişoara, 1898 – 1910 – autor Dan Stănescu.
(2) – ŞCOALA SCĂRIŞOARA – Contribuţii memorialistice şi documentare – autori Dan Stănescu și Silvia Homocea.
(3) – Foloasele Şcoalei – conferinţă ținută de învăţătorul Gheorghe Stănescu la 15 februarie 1904 în localul şcolii din Buda.
(4) – Povestea Voinicul Gheorghe și balaurul din Scărișoara – autor Dan Stănescu
(5) – CD cu cele 4 lucrări și cu documentația care a stat la baza lor
Din aceste prezentări s-au putut identifica documentar data, locul și inițiatorul-ctitor al școlii în Scărișoara, precum și unele date despre școlile din celelalte sate ale comunei Cislău :
– ctitor : săteanul școlarizat, încadrat ca învățător, Stănescu Gheorghe
– data reală – circa 1890
– data oficială 1 aprilie 1895
– locul – str. Scărișoarei nr. 17, în casa ctitorului-învățător Stănescu Gheorghe, actualmente proprietatea familiei Savu D. Gheorghe
– primul local propriu – 1930-1968 – actualul Cămin cultural – pe un teren donat de familia Zaharia Simion din Bărăști
– 1836 – înființarea Școlii primare de 5 clase la Cislău, prin grija episcopului de Buzău, Chesarie, fiind prima școală pe întreaga vale a Buzăului
– 1904 – prima școală din satul Buda, care a funcționat temporar, reînființându-se ulterior în 1941
– tot pe la 1930 și tot pe un teren donat de Zaharia Simion – local propriu de școală în Bărăști, actualmente grădiniță.
5 – Documentele și un tablou – ale învățătorului Stănescu Gheorghe – au fost oferite Școlii Scărișoara de către ing. Dan Stănescu, Gheorghe Stănescu, Silvia Homocea și Cecilia Homocea în calitate de urmași ai învățătorului Gheorghe Stănescu.
S-a convenit ca documentele – discursuri școlare olografe, din perioada 1898-1910, ale învățătorului-ctitor Stănescu Gheorghe – să fie predate spre păstrare Arhivelor Statului, filiala Buzău, prin grija urmașilor.
6 – S-au distribuit mape cu seturi din cele 5 materiale prezentate, către fiecare din cele 3 școli, parohiei Scărișoara, Primăriei Cislău și bibliotecii publice.
7 – S-au distribuit conferința (3) și povestea (4) tuturor participanților la eveniment
8 – S-au rezervat pentru elevii școlii Scărișoara câte 100 exemplare din conferința (3) și povestea (4)
9 – Cei prezenți au exprimat variate puncte de vedere privind aspecte pedagogice din prezent și trecut, apreciind aportul de cunoaștere prin lucrările prezentate.
10 – Este de reținut sublinierea profesorului-poet-scriitor-eseist Gâlmeanu Nicolae că lucrările prezentate de ing. Dan Stănescu din Ploiești constituie o provocare pentru intelecualii satului Scărișoara și ai comunei Cislău pentru a duce cercetările mai departe în scopul elaborării unei monografii locale, pentru afirmarea identității locale proprii, ca parte a identității naționale.
Din punctul de vedere al invitaților speciali, aceștia mulțumesc și apreciază superlativ organizarea, conținutul și desfășurarea evenimentului, în coordonarea doamnei Moldoveanu Aurelia, director al Școlii Scărișoara, secondată și susținută de doamna Olteanu Loredana, director al centrului școlar Cislău.

11 12 13 14

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here