inchisoareInstitutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), în parteneriat cu Fundaţia Konrad Adenauer, organizează în perioada 22-29 august cea de-a VIII-a ediţie a Universității de Vară Râmnicu Sărat, sub titlul Închisoarea Tăcerii, o experienţă în comunism.
Universitatea de Vară Râmnicu Sărat este prima școală de vară din România pentru studierea sistemului represiv comunist adresată mediului universitar. Cea de-a VIII-a ediție își propune să analizeze modalităţile de rememorare sub raport istoric şi biografic a perioadei 1945-1989.
Studenţii participanţi sunt invitați să afle și să dezbată diferite aspecte ideologice, sociale şi politice ale comunismului. Întrucât efectele a­ces- ­tei perioade sunt încă re­sim­ţite la nivelul societăţii ro­mâ­neşti, o mai bună cu­noaştere a trecutului recent poate ajuta la aprofundarea înţelegerii rea­lităţilor prezente. Studenții vor avea oportunitatea de a participa la dezbateri și de a asista la prezentări pe diferite teme referitoare la perioada comunistă, susținute de repre­zentanți ai IICCMER, istorici și cercetători în domeniul comunismului și post-comunismului românesc şi est-euro­- pean. Printre invitaţi se nu­mără Octav Bjoza, președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, Florin Müller, profesor la Facultatea de Istorie, Universitatea din București, Ioana Voicu-Ar­nă­uțoiu, conferențiar la Universitatea Națională de Muzică București, Liviu Pleșa, consilier CNSAS, G-ral (r) Dan Voinea, magistrat. Participă şi tineri din Republica Moldova
Participanții vor avea oca­zia să viziteze fosta închisoare de la Râmnicu Sărat, unul din cele mai dure puncte ale represiunii comuniste, precum şi Fortul 13 Jilava, locul în care sute de deţinuţi politici au fost închişi, torturaţi şi ucişi de regimul comunist.
La ediţia din 2014 a Uni­versităţii de Vară de la Râmnicu Sărat vor participa 25 de tineri cu vârste cuprinse între 19 și 27 de ani, din ciclurile licențial, masteral sau doctoral de la facultăţile de istorie, filosofie, ştiinţe politice, sociologie, jurnalism, litere, drept, teologie din Universităţile din România şi Republica Mol­dova.
Deschiderea Universității de Vară Râmnicu Sărat 2014 are loc astăzi, începând cu ora 10.00, în incinta fostei închisori din Râmnicu Sărat.
În ultimii ani, IICCMER a demarat o serie de acţiuni menite să sensibilizeze factorii decizionali, să informeze pu­blicul larg asupra imensului capital memorial al acestui loc, dar şi să obţină soluţii viabile de valorificare muzeală. Printre acţiunile întreprinse în acest sens se numără şi realizarea unei expoziţii şi a unui website, ambele destinate închisorii de la Râmnicu Sărat, organizarea unor conferinţe cu tematică specifică, dar şi organizarea unui concurs de proiecte destinat tinerilor arhitecţi. În decembrie 2012, pentru prima dată în ultimii 23 de ani, Guvernul şi-a asumat, prin Programul de guvernare pentru 2013-2016, organizarea unui spaţiu mu­zeal distinct care să ilustreze inclusiv amprenta represivă a regimului comunist. Tot în decembrie 2012, IICCMER a reușit, cu sprijinul Secretaria­tului General al Guvernului și al altor factori guvernamentali, achizițio­na­rea ultimei suprafețe de teren care să permită demararea proiectului, respectiv transformarea închisorii de la Râmnicu Sărat în Memorial.
Ulterior, Guvernul a acordat Institutului fondurile ne­cesare pentru realizarea stu­diilor tehnice în vederea re­sta­urării imobilului.
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) este un organism guvernamental care studiază, documentează și susţine con­știentizarea publică a istoriei comunismului în România, prin proiecte de cercetare, educaţionale, editoriale și mu­zeale. Activitatea IICCMER analizează natura, scopul şi efectele totalitarismului din România în perioada 1945-1989, dar şi memoria acestui regim în exilul românesc şi în perioada postcomunistă. Institutul coordonează câteva proiecte unice în ţară în acest domeniu, cum ar fi: șantiere arheologice de descoperire a victimelor Securităţii; Muzeul Memorial Râmnicu Sărat – fosta închisoare pentru deţi­nuţi politici; singura Universitate internaţională de Vară din România pentru studierea istoriei comunismului; primul manual de istorie a comunismului, Fototeca – cea mai ma­re bază de date online gra­tuită cu fotografii din timpul comunismului; primul master academic dedicat studiului isto­- riei comunismului; arhiva exi­lului românesc; proiecte mediatice de filme documen­tare. IICCMER a devenit în timp un centru prestigios de cer­cetare la nivel european, prin intermediul căruia Ro­mâ­nia își explorează, con­ști­entizează și asumă trecutul comunist, își clarifică rolul în istoria eu­ro­pea­nă a secolului XX și pro­movează valorile de­mocraţiei în societatea modernă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here