Organizeaza licitatie publica deschisa cu oferta in plic, la sediul primariei comuna Balta-Alba, judetul Buzau in data de 26.05.2020 ora 11.00, in vederea închirierii urmatoarelor suprafete disponibile de izlaz pasune si pasune arabil:
-izlaz pasune in suprafata de: 10 ha/1 lot(T-77, lot-13/2); 15,9085 ha/llot(T-78, lot- 13/3); 1 ha/llot(T-36-41, lot-5/18); 10 ha/llot(T-36-41, lot-5/lC); 10 ha/llot(T-36-41, lot-5/lE);
– pasune arabil : 1 ha/1 lot{T-44, lot-70); 1 ha/1 lot(T-44, lot-71); 1 ha/1 lot(T-44, lot-72); 3 ha/1 lot(T-18, P-92A, lot-35);
Pretul de pornire al licitatiei de închiriere pentru izlaz pasune, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.27/30.04.2020, este de 116,5 lei/ha si de 58,25 pentru terenurile
neeligibile, reprezentand 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculate in functie de pretul mediu stabilit de consiliul judetean, prin H.C.J. nr.236/2019, iar pretul de pornire al licitatiei pentru pasune arabil este de 471 lei/ha, conform raportului de evaluare.Pretul caietului de
sarcini va fi de 30 de lei, taxa de participare de 50 de lei, pentru fiecare lot in parte si garantia de participare stabilita este de 100 de lei/ha.
Data si locul de primire al ofertelor : cel tarziu in data de 25.05.2020 ora 16.00, la sediul Primariei Comuna Balta–Alba.
Data si locul deschiderii ofertelor : 26.05.2020 ora 11.00, la sediul Primariei Comuna
Balta-Alba.
Durata închirierii este de 10 ani de la data semnarii contractului fara drept de prelungire conform H.C.L. nr.27 /30.04.2020 cu repectarea perioadei de pa sunat conform Regulamentului, anexa la H.C.L. mentionata.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here