primaria-cislauLocalitatea Cislău este una dintre cele mai atractive ţinuturi de pe Valea
Buzăului. Aici s-au păstrat tradiţiile şi meşteşugurile. Aceste activitati se desfasoara in prezent in cadrul gospodăriilor individuale. In prezent, există în cadrul localităţii Cislău o secţie de „turism-montan” şi o „grupă de cercetaşi” care se adreseaza in special tinerilor. In zona Cislăului, folclorul este bine reprezentat. Anual, in prima sambata a lunii octombrie se desfasoara un festival folcloric organizat in satul Gura Bascei, intr-un cadru natural. La acest festival au loc dansuri populare, şezători si târguri cu produse de consum. Unele dansuri au fost bine conservate, îmbogăţite şi cristalizate în forme artistice ca: „Brâul”,
„Ciobanaşul”, „Sârba numărată”.De asemenea exista un obicei al colindelor care se desfasoara in ultima zi de curs inainte de vacanta de iarna. La aceste
colinde participa in special copiii si tinerii comunei. Un punct de atracţie al
comunei îl reprezintă Herghelia Cislău, unitate înfiinţată în 1894 ca şi crescătorie de cai, pe fostele domenii ale Mitocului Călugăresc din Cislău, având iniţial o suprafaţa de 481 ha, ce asigura baza furajeră a animalelor şi în special al cailor
crescuţi de călugări. Din crescătorie de cai s-a transformat cu timpul în staţiune de montă şi din anul 1945, sub tutela Ministerului Agriculturii, se înfiinţează
Herghelia Cislău, în vederea dezvoltării şi creşterii rasei pur-sânge englez.
In prezent Herghelia Cislău aparţine Direcţiei Silvice Buzău şi are un efectiv de
aproximativ 200 capete. Aici caii sunt crescuţi până la vârsta de 2-3 ani, după care sunt transferaţi pentru dresaj la alte herghelii din ţară. In noiembrie 2011, nucleul de reproductie de rasã Gidran de la herghelia Tulucesti este adus la Cislãu.
In satul de reşedinţa Cislau a fost infiintat un punct de informare turistica si un centru de informare rurala. Comuna Cislau face parte din Grupul de Acţiune Locala Valea Buzăului care pe langa obiective de natura economica cuprinde si obiective din sectorul turismului. Obiectivul general din acest sector este dezvoltarea activitatilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la creşterea numărului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la creşterea atractivitatii spaţiului rural.
Obiective specifice prevăzute de grup sunt urmatoarele:
 Crearea si menţinerea locurilor de munca prin activitati de turism, în
special pentru tineri si femei;
 Creşterea valorii adaugate în activitati de turism;
 Crearea, îmbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor
turistice;
 Creşterea numărului de turişti si a duratei vizitelor.
Obiective operaţionale in sectorul turism vor fi:
 Creşterea si îmbunatatirea structurilor de primire turistice la scara
mica;
 Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica;
 Crearea facilitaţilor recreaţionale în vederea asigurarii accesului la
zonele naturale de interes turistic.
Comuna Cislau dispune de un important potential turistic datorita cadrului natural
deosebit si a elementelor de patrimoniu construit. In scopul dezvoltării sectorului turistic
se propun:
 Informarea si stimularea locuitorilor in vederea dezvoltării agroturismului;
 Realizarea unui centru de echitatie care sa functionctioneze pe langa
Herghelia Cislau;
 Dezvoltarea turismului itinerant prin identificarea si marcarea de trasee de
orientare turistica pentru turiştii amatori de drumeţii;
Strategie de Dezvoltare 2014 – 2020, Cislau 42
 Amenajarea zonei in care se desfasoara evenimentul folcloric “ Legendele
Cislăului” organizat in luna octombrie, cu spatii de parcare, cu dotări
specifice ( grupuri sanitare, mic punct de alimentatie publica etc.)
 Semnalizarea corespunzătoare si promovarea obiectvelor de patrimoniu
existente pe raza comunei:
– Ruinele mănăstirii Cislau – sat BudaCraciunesti,
– Ansamblul bisericii” Inaltarea Domnului”- sat BudaCraciunesti,
– Ansamblul bisericii ” Naşterea Maicii Domnului” – sat Cislau,
– Statuia eroului Neacşu- sat Cislau.
Relieful specific zonei de deal este favorabil dezvoltării turismului itinerant.
Amintim aici principalele trasee turistice pe raza comunei Cislău spre
urmatoarele obiective:
 Mănăstirea Cârnu din comuna Panatau;
 Muchea Balos – Muchea Nicovanu – Muchea înaltă- Muchea Babei;
 Vf. Seciu – Drumul „Valea Zidului” – Ruinele Mănăstirii „Doamnei Neaga”;
 Culmea Galmea – Poteca Zidului – Ruinele Mănăstirii „Doamnei Neaga”
 Biserica Veche (din satul Buda- Carciunesti);
 Muchea cu Pietre – Fântâna Ioanei – Drumul forestier „Limpedea-Cricov” –
Cabana Vânătorilor;
 Muchea Gogosului – Valea Cricovului Sarat;
 Herghelia Cislău;
 Drumul forestier „Limpedea-Cricov” – Şeaua Pietricelei – Culmea Dracului –
Culmea Pietricelei – Fântâna Hoţilor – Vârful Pietrei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here