Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău a efectuat acţiuni de control în luna iulie 2018 având ca obiectiv verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul relaţiilor de muncă. Astfel, s-au efectuat 126 controale la agenţi economici din județ, în urma cărora au fost sancționați 36 angajatori. Inspectorii de muncă au aplicat 39 sancţiuni contravenţionale, din care două amenzi în cuantum de 6.500 lei și 37 avertismente. Totodată s-au dispus 228 măsuri cu termene precise de realizare pentru remedierea neconformităţilor constatate de inspectorii de muncă.

În ceea ce privește munca nedeclarată, reprezentanții ITM Buzău au depistat 18 agenţi economici, care nu au transmis raporturile de muncă în registrul general de evidenţa salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, pentru un număr de 51 de persoane, contrar prevederilor art. 16(2) din Codul Muncii republicat şi ale art.4(1) lit. a din H.G. nr.905/2017 (fapta este considerată muncă nedeclarată conform art. 15“1 Lit. b din Codul Muncii-republicat).

Ținând cont de circumstanţete personale ale angajatorilor, conform art. 21… din O.G. nr. 2/2001 aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002, inspectorii de muncă au aplicat o amendă de 5.000 lei si 17 avertismente (întrucat angajatorul a prezentat dovada executării raporturilor de muncă, respectiv prestarea muncii şi piata salariului). S-au dispus măsuri obligatorii de transmitere a raporturilor de munca în registrul general de evidenţa salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Pentru nerespectarea timpului de muncă și de odihnă, netransmiterea modificărilor intervenite în executarea contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaţilor în termenul stabilit de lege, precum şi a altor neconformităţi constatate în domeniul relaţiilor de muncă, au fost dispuse măsuri obligatorii şi s-au aplicat sancţiuni contravenţionale conform O.G. nr. 212001 aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here