Toate proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean au fost adoptate, fie cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenți, fie cu majoritatea voturilor aleșilor PSD și aliaților acestora, consilierii opoziției liberale taxând majoritatea proiectelor cu abțineri sau cu voturi împotrivă. Aceasta nu înainte ca președintele instituției, Petre Emanoil Neagu, să ofere flori colegelor sale consiliere și reprezentantelor presei cu ocazia Mărțișorului.

Proiectele de hotărâre adoptate astăzi sunt următoarele:

 1. Aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău şi, respectiv, a Programului de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2016;
 2. Modificarea şi completarea Programului achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău pe anul 2016;
 3. Alocarea sumei de 616.000 lei din fondul de rezervă constituit la nivelul bugetului propriu al Judeţului Buzău pe anul 2016 comunei Vintilă Vodă;

 

 1. Aprobarea repartizării unor sume destinate finanţării activităţilor de performanţă a structurilor sportive locale, participante la competiţiile naţionale şi/sau internaţionale, în anul bugetar 2016 şi a Metodologiei de alocare a sumelor;

 

 1. Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de coorganizator al Festivalului Internaţional de Film Buzău „BUZZ CEE” – Ediţia I 2016;

 

 1. Completarea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2016 la Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” Buzău;
 2. Aprobarea structurii reţelei şcolare a învăţământului special la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2016-2017;

 

 1. Aprobarea modificării nivelului unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău;

 

 1. Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Biblioteca judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău;

 

 1. Aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău;

 

 1. Aprobarea unor măsuri organizatorice la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

 

 1. Aprobarea Listei cu propuneri de proiecte ce urmează a fi promovate de Consiliul Judeţean Buzău pentru finanţare din fonduri structurale 2014 -2020;
 2. Reactualizarea Consiliului tehnico – economic din cadrul Consiliului Judeţean Buzău;

 

 1. Desemnarea reprezentantului Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău în Comisia pentru protecţia copilului Buzău;

 

 1. Actualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţie a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul judeţului pentru activităţi de asistenţă socială, conform Legii nr. 34/1998;

 

 1. Împuternicirea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău pentru asistenţă şi reprezentare juridică a Comisiei pentru protecţia copilului Buzău şi a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 

 1. Realizarea de către Consiliul Judeţean Buzău a unui Ghid al oportunităţilor de investiţii în judeţul Buzău;

 

 1. Desemnarea domnului consilier judeţean Rînciog Dan ca membru al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor din cadrul Consiliului Judeţean Buzău;

 

 1. Însuşirea Planului strategic pentru anul 2016 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău;

 

 1. Aprobarea înlocuirii Autogării EUROCAR SERVICE ca şi capăt de traseu pentru unele trasee judeţene din Programul judeţean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent Judeţului Buzău, cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014;

 

 1. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău-Frasinu şi retur, operatorului de transport SC ENVIENT SRL;

 

 1. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Albeşti – Frasinu şi retur, operatorului de transport SC ENVIENT SRL;

 

 1. Aprobarea înfiinţării unui centru (punct) de lucru al SC „Domenii Prest Serv” SRL Buzău.

 

De asemenea, au fot aprobate raportul semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în perioada iulie-decembrie 2015, raportul privind transparenţa decizională conform Legii nr. 52/2003 în anul 2015 la nivelul Consiliului Judeţean Buzău, raportul privind accesul la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 în anul 2015 și buletinul pentru anul 2016.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here