bloc nou
Primăria municipiului Buzău organizează în perioada 14-18 decembrie examen pentru obținerea atestatului în vederea ocupării funcției de administrator de imbile la asociațiile de proprietari, așa cum prevede o hotărâre a Consiliului Local Municipal.
Exemanul se va desfășura la sediul Primăriei Buzău, etajul 1, camera 24 și constă în susținerea unui test grilă cu 50 de întrebări, în data de 14 decembrie, ora 10.00 și o probă orală-interviu.
Testul grilă stabilit de comisia de atestare se consideră promovat în cazul obțineri a cel puțin 70 de puncte.
Rezultatul testării va fi afișat la avizierele și pe site-ul Primăriei în termen de până la zece zile de la data susținerii acestuia. Eventualele contestații vor fi depuse în termen de 2 zile de la afișare, la registratura Primăriei.
Pot participa la examen solicitanții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
-a absolvit cursul de inițiere profesională în competențe antreprenoriale în desfășurarea activității de administrator de imobile
-să aibă capacitatea deplină de exercițiu
-să fie apți din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activității
-să aibă cel puțin diplomă de bacalaureat
-să nu fi fost condamnați sau să nu fie în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni
Dosarele pot fi depuse până pe data de 10 decembrie, ora 10.00 la Biroul Îndrumare și Control Asociații de proprietari de pe strada Independenței, numărul 11.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0238 432 901.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here