Dumitru Mitroiu, primarul comunei Cislău şi-a trasat deja câteva priorităţi pentru următorii ani, iar proiectele prioritare au fost cuprinse în Strategia de Dezvoltare a comunei în perioada 2014-2020:
– extinderea reţelei de canalizare;
– extindere reţelei de alimentare cu apă potabilă în satul Buda Crăciuneşti ;
– realizarea de alimentare şi distribuţie cu gaz metan;
– extinderea şi modernizarea trotuarelor;
– modernizarea şi reabilitarea reţelei de iluminat public;
– construire şi modernizare piaţă agroalimentară;
– construirea şi dotarea unui Centru Social ;
– reabilitarea şi modernizarea şcolilor şi grădiniţelor;
– înfiinţarea unui After School în comuna Cislău;
– modernizarea şi asfaltarea drumurilor comunale şi a DJ 102 C Cislău – Buda Crăciuneşti;
– construire pasaj CFR strada Gării;
– construirea unei Policlinici;
– construire, modernizare şi extindere Sală Sport şi Bază Sportivă;
– construire şi dotare Cămin Cultural Buda Crăciuneşti;
– modernizare şi dotare cămine culturale Cislău, Scărişoara şi Bărăşti;
– dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Cislău;
– amenajare torenţi Aninoasa şi Bărasca;
– lucrări de împădurire şi consolidare pentru prevenirea alunecărilor de teren;
– reabilitare blocuri în comuna Cislău;
– amenajare parcare în zona blocuri;
– amenajare parcuri de joacă şi agrement în satele Gura Bâscei, Scărişoara, Bărăşti şi Buda Crăciuneşti;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here