clm buzau
Consilierii municipali sunt convovați joi în ședința de Consiliu Local Municipal a lunii februarie. Aleșii vor avea de analizat și votat 11 proiecte de hotărâri.
Iată cele 11 proiecte de hotărâri:

1.- proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social şi modificarea Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău;
2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Societăţii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău;
3.- proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social, modificarea şi abrogarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;
4.- pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;
5.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău;
6.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 154 din 24 noiembrie 2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2015 în municipiul Buzău;
7.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău;
8.- proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării a cinci locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe, eliberate pe parcursul folosirii, precum şi a unui schimb de locuinţe;
9.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a terenurilor şi mijloacelor fixe aferente forajelor de captare a apei potabile pentru Sursa de Apă „Crâng”, situate În municipiul Buzău, În pădurea „Crâng”, în vederea înscrierii în cartea funciară
10.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Depoului, nr. 1A;
11.- adresele nr. 140 şi 141 din 23 ianuarie 2015 ale Camerei de Conturi Buzău, prin care s-au formulat recomandări necesare eficientizării activităţii de transport urban de persoane, aspecte consemnate în Raportul de audit al performanţei înregistrat la entitate sub nr. 22.875 din 19 decembrie 2014;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here