prezidiu-cjJoi, începând cu ora 9.00 este programată ultima şedinţă ordinară, din această vară, a Consiliului Judeţean Buzău. Aleţii judeţeni trebuie să îşi dea votul pentru 13 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a şedinţei. Printre proiecte se numără aprobarea documentaţiei pentru lucrările la drumul judeţean 203K, câteva rectificări de buget, precum şi aprobarea statului de funcţii la Spitalul Judeţean.

Iată ordinea de zi a şedinţei din 28 august 2014:

1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județeann Buzău nr.7/2014 privind aprobarea utilizării în anul 2014 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău, rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2013

2. Rectificarea a II-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2014

3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Girecției generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

4. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Centrului de Integrare prin terapie Ocupațională Rm. Sărat

5. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.95/30.04.2014 pentru stabilirea destinației unor sume din creditele bugetare alocate din bugetul propriu al județului Buzău, în bugetul Spitalului Județean de Urgență Buzău

6. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.44/2012 pentru aprobarea promovării Cererii de finanțare pentru proiectul ”Reabilitarea / modernizarea Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 3 ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”

7. Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții ”Modernizare DJ 203K, km 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podul Muncii” și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției”

8. Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici – formă revizuită 2 pentru proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Buzău”

9. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

10. Aprobarea formei actualizate a numărului de personal, organigramei și statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău

11. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii Județene ”V. Voiculescu” Buzău

12. Desemnarea reprezentantului Inspectoratului Școlar Județean Buzău în Comisia pentru Protecția Copilului Buzău

13. Aprobarea unor măsuri organizatorice la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
II. Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor în perioada ianuarie – iunie 2014

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here