Politic-sedinte-CJ-si-CLM-1627Consilierii municipali buzoieni se întrunesc joi, începând cu ora 13.00, în ședința ordinară a lunii august.

Proiectul ordinei de zi al şedinţei Consiliului Local l Municipiului Buzău este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2014/2015;

2.- proiectul de hotărâre pentru modificarea pct. 4, alin. (3) din anexa nr. 9 la contractul de vânzare – cumpărare a energiei termice nr. 269/4.798/2014 perfectat între Societatea Comercială „Ecogen Energy” şi Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău;

3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale „Urbis – Serv” S.R.L. Buzău;

4.- proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil din domeniul privat al municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în folosinţa gratuită a Companiei Naţionale de Investiţii S.A. Bucureşti, pe durata construirii obiectivului de investiţii „Sală de sport cu tribună 180 de locuri”;

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi de servitute cu titlu gratuit în favoarea Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie Buzău asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău;

6.- rediscutarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, la intersecţia străzilor Dorobanţi şi Broşteni;

7.- proiectul de hotărâre privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism;

8.- raportul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav angajaţi în perioada 01 ianuarie 2014 – 30 iunie 2014;

9.- alte probleme ale activităţii curente.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here