Instituția Prefectului, prefectul sau Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor au fost părți în 1.191 de dosare aflate la diferite instanțe de judecată în cursul anului trecut. Dintre acestea,  239 s-au aflat pe rolul Judecătoriei Buzău, 210 la Rm. Sărat, 198 la Pătârlagele și 83 la Pogoanele. Tribunalul Buzău a avut de soluționat 352 astfel de spețe, la Curtea de Apel Ploiești au fost 51 dosare, iar 5 la alte instanțe de judecată.

Prefectura precizează, în raportul pe anul trecut, că aceste dosare au avut ca obiect plângeri împotriva hotărârilor Comisiei Judeţene de stabilire a dreptului de prorietate asupra terenurilor, anulări sau modificări ale titlurilor de proprietate, reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, obligarea la punerea în posesie sau obligarea la emiterea titlurilor de proprietate, îndreptarea erorilor materiale din hotărârile pronunţate, îndeplinirea obligatiei de a face, repunerea pe rol, în termenul prevăzut de lege, a unor cauze.

Pe lângă litigiile menţionate mai sus, Instituţia Prefectului sau Comisia judeţeană au mai fost parte într-un număr de 58 cauze aflate pe rolul altor instanţe din ţară, care privesc în special, căi de atac împotriva modului de soluţionare a acţiunilor având ca obiect aplicarea prevederilor legilor fondului funciar ori strămutari ale cauzelor.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here