16226_30985_47Consilierii Locali se întrunesc joi, 29 mai 2014, orele 13,00, în şedinţa ordinară a lunii mai. Pe ordinea de zi au fost incluse 19 proiecte de hotărâre care vor fi supuse dezbaterii aleșilor locali. Printre ele, stabilirea membrilor  Consiliului de Administratie al RAM Buzău și a salariilor acestora, construirea sălii de sport din incinta LPS Buzău, acordarea unui sprijin financar Arhiepiscopiei, trecerea din proprietatea statului  a “Zidului lui Marghiloman”, în proprietatea municipiului Buzău, dar şi recalcularea chiriilor pentru locuinţele realizate prin programul de construire de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani.

Lista completă a proiectelor de otărâre de pe ordinea de zi a ședinței:

1.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2013 ale Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău;

2.- proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, în vederea organizării manifestărilor religios – culturale dedicate Sfinţilor Martiri Brâncoveni;

3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea chiriei recalculate pentru locuinţele realizate prin programul de construire de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani;

4.- proiectul de hotarâre pentru aprobarea proiectului contractului de vânzare – cumpărare a energiei termice care se va perfecta între Societatea Comercială “Ecogen Energy” S.A. Buzău şi Regia Autonomă Municipală “RAM ” Buzău;

5.- proiectul de hotărâre pentru atribuirea denumirii unei artere de circulaţie din municipiul Buzău;

6.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 79/2012 a Consiliului Local a Municipiului Buzău privind numirea membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău, stabilirea remuneraţiei acestora şi a directorului regiei;

7.- proiectul de hotarâre pentru modificarea Hotărârii nr. 141/ 2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;

8.- proiectul de hotărâre pentru completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău;

9.- proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Culturii – Institutul Naţional al Patrimoniului în proprietatea publică a municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a “Zidului lui Marghiloman”, construcţie care împrejmuieşte ansamblul conacului Alexandru Marghiloman;

10.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului a construcţiei şi terenului indiviz şi aferent acesteia situate în cadrul complexului comercial “Bazar” din municipiul Buzău;

11.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii dreptului de folosinţă cu titlu gratuit acordat Universităţii din Bucureşti pentru Facultatea de Psihologie şi Stiinţele Educaţiei – Departamentul pentru Formarea Profesorilor – Filiala Buzău, asupra unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din imobilul proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, cartier Broşteni;

12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii dreptului de folosinţă cu titlu gratuit acordat Academii de Studii Economice Bucureşti pentru Facultatea de Finanţe, Bănci, Asigurări şi Burse de Valori, asupra unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din imobilul proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, cartier Broşteni;

13.- proiectul de hotărâre pentru abrogarea unor articole din Hotărârea nr. 66/2014 a Consiliului Local al al Municipiului Buzău privind transmiterea în folosinţa gratuită şi temporară, către Compania Naţională de Investiţii “CNI” S.A. Bucureşti, a terenului aflat în proprietatea privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, cartier micro 14, aleea Scolilor nr. 1, în vederea executării obiectivului de investiţii “Sală de sport şcolară, cu nivel de practică sportivă competiţională, cu teren de handbal şi 150 locuri pentru spectatori” – proiect pilot;

14.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Patriei nr. 58;

15.- proiectul de hotărâre privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău;

16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială “Eurocris” S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului, indiviz şi aferent spaţiului comercial şi terasei situate în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc 13 E, parter;

17.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Sava Vasile a terenului proprietate privată a municipiului, aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, limitrof imobilului cu nr. 2;

18.- proiectul de hotărâre privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism;

19.- Decizia nr. 9 din 10 martie 2014 a directorului Camerei de Conturi Buzău, transmisă Consiliului Local al Municipiului Buzău cu adresa nr. 427/2014, referitoare la modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 32/2009 în urma controlului la Clubul Sportiv FC Gloria Buzău;

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here