Din această lună, cei care solicită eliberarea de certificate, adeverinţe, duplicate de adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele ITM vor trebui să plătească în schimbul lor o taxă de 50 de lei.
Printre serviciile pe care inspectoratele teritoriale de muncă le furnizează se află şi acela de a elibera adeverinţe legate de domeniul relaţiilor de muncă. Ministerul Muncii a stabilit, la începutul acestei luni, tarife noi pentru aceste servicii, reglementate prin Ordinul Ministrului Muncii nr. 1681/2013, intrat în vigoare începînd cu data de 5 august. Această reglementare vine după ce, printr-o adresă a Inspecţiei Muncii, timp de aproape o lună, toate aceste servicii au fost prestate gratuit către solicitanţi.

50 de lei pentru o adeverinţă

Conform Ordinului 1.681 al Ministrului Muncii, eliberarea oricărui act către solicitanţii persoane fizice sau juridice, persoane fizice autorizate sau alte entităţi constituite conform legii se va face, de către inspectoratele teritoriale de muncă, doar după ce va fi achitată, în conturile de trezorerie ale ITM sau la casieria instituţiei, taxa stabilită prin acest ordin. Excepţie se va face doar în cazurile în care prin lege se precizează că prestările de servicii trebuie efectuate de îndată ce au fost solicitate de beneficiarii legali, în aceste cazuri achitarea tarifului poate fi ulterioară eliberării documentelor solicitate. Astfel, începînd de astăzi, cei care solicită eliberarea de certificate, adeverinţe, duplicate de adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele ITM vor trebui să plătească în schimbul lor o taxă de 50 de lei. Solicitanţii de certificate cu informaţii extrase din Registrele generale de evidenţă a salariaţilor (REVISAL) trebuie să plătească pentru acestea o taxă de 15 lei pentru fiecare persoană pe numele căreia sînt solicitate aceste certificate. Tot începînd din această lună, furnizarea de către ITM a datelor din REVISAL pentru refacerea conţinutului său la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport de hîrtie, se va taxa astfel: date angajator 10 lei/pagină; lista tuturor salariaţilor 10 lei pentru fiecare pagină, în timp ce detaliile despre fiecare salariat vor fi taxate cu 10 lei pentru fiecare salariat.

Excepţii

Ordinul Ministrului Muncii conţine şi excepţii de la plata acestor taxe. Conform prevederilor ordinului, nu se vor percepe tarifele stabilite pentru serviciile prestate către: instituţiile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vîrstnice, instanţele de judecată, organele de cercetare penală, organele de urmărire penală, organele fiscale, alte instituţii pentru care actele normative prevăd scutirea de taxe, tarife şi comisioane şi nici către instituţiile cu care Inspecţia Muncii a încheiat protocoale de colaborare privind efectuarea de prestări de servicii cu titlu gratuit, necesare realizării atribuţiilor acestora, potrivit legii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.