PFA-si-contributiile-sociale-obligatorii--Cat-trebuie-sa-platesti-minim-la-stat-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice reaminteşte contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit că termenul de plată pentru a doua tranşă a impozitului pe venitul din astfel de activităţi este 16 decembrie 2013, inclusiv, având în vedere că 15 decembrie este duminică, zi nelucrătoare. Reamintim că în categoria veniturilor din activităţi agricole sunt incluse veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică din:

–       cultivarea produselor agricole vegetale

–       exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi alte asemenea

–       creşterea şi exploatarea animalelor, inclusive din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală

Normele de venit sunt stabilite pe unitatea de suprafaţă (ha), cap de animal sau familie de albine.

Declararea veniturilor din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit se face prin completarea şi depunerea la organul fiscal competent a Formularului 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”.

Ulterior depunerii declaraţiei organul fiscal emite decizia de impunere anuală, conform căreia se face plata impozitului către bugetul de stat în două rate egale, termenele de plată fiind: 25 octombrie pentru prima tranşă şi 15 decembrie inclusiv pentru a doua tranşă.

Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

Contribuabilii care au primit deciziile de impunere de la organele fiscale competente sunt invitaţi, până la data de 16 decembrie 2013,inclusiv, să efectueze plata tranşei a doua din impozitul pe veniturile agricole datorat.

Reamintim că acesta poate fi achitat inclusiv la casieriile primăriilor, acolo unde unitatea administrativ-teritorială a încheiat un protocol în acest sens cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Totodata readucem în atenţie faptul că eşalonarea la plată reprezintă o facilitate fiscală de care pot beneficia contribuabilii. Astfel, contribuabilii persoane fizice şi juridice care se află în dificultate financiară generată de lipsa temporară a disponibilităţilor băneşti şi care doresc să prevină acumularea de noi datorii, au posibilitatea de a solicita eşalonări la plată conform prevederilor O.U.G. nr.29/2011 privind reglementarea eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.200 din 22.03.2011, cu completările şi modificările ulterioare (O.G. nr.30/2011; O.U.G. nr.24/2012; Legea nr.209/2012; O.U.G. nr.12/2013; O.U.G. nr.50/2013).

Cererea de eşalonare la plată pentru contribuabilii care îndeplinesc condiţiile stipulate în actul normativ se depune la registratura organului fiscal competent sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire şi se soluţionează în termen de 60 de zile, prin emiterea unei decizii de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi a unei decizii de amânare la plată a penalităţilor de întârziere sau a unei decizii de respingere a cererii de acordare a eşalonărilor la plată.

Conţinutul cererii, precum şi documentele justificative care se anexează acesteia sunt prevăzute de O.M.F.P. nr.1.853/2011.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.