Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău; În temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:

Art.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru vineri, 15 iulie 2016, orele 11,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 163, în Palatul Comunal, etaj 1, sala 24.

Proiectul ordinei de zi al şedinţei este următorul:

1- proiectul de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată;

2.- proiectul de hotărâre privind dizolvarea şi lichidarea Societăţii Comerciale „Aquafor” S.A. Buzău;

3.- proiectul de hotărâre privind suspendarea acordării normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale Buzău;

4.- proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de cooperare nr. 1.349/20.03.2009 perfectat între municipiul Buzău şi Societatea Comercială „MM Expert Media” S.R.L. Buzău;

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de cooperare nr. 20.176/17.10.2008 perfectat între municipiul Buzău şi Societatea Comercială „Elcar Gid” S.R.L. Buzău;

6.- proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 156/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

7.- proiectul de hotărâre pentru elaborarea unui nou plan de administrare al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău pe perioada 2016 – 2020;

8.- proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea nr. 89/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind asocierea Municipiului Buzău cu Federaţia Română de Fotbal   Bucureşti şi Centrul de Fotbal Mogoşoaia S.R.L Mogoşoaia, în vederea înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă – Tricolor 11;

9.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 14637 situat în municipiul Buzău, Parcul Tineretului;

10.- proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 92 din 26 mai 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind numirea membrilor în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

11.- alte probleme ale activităţii curente.

Art. 2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.