cardAgenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat implementarea pro­iec­tului strategic „Acți­u­nea: Prepaid! – Soluție de reformare și modernizare a Serviciului Public de Ocupare (SPO) prin implementarea unui sistem modern de plată a indemnizației de șomaj“.
Proiectul presupune mai multe investiții, printre care și modernizarea SPO și mutarea centrului de greutate al serviciilor cât mai aproape de domiciliul clienţilor. Pentru îmbunătățirea calității serviciilor, prin proiect se va realiza şi implementa un instrument financiar pentru plata in­dem­ni­zației de șomaj – cardul Prepaid, având drept scop efi­cientizarea muncii în cadrul Serviciului Public de Ocupare, furnizând astfel un nou serviciu self-service pentru cele 43 de agenții județene și implicarea unui grup-țintă de 80 de persoane. Potrivit site-ului proiectului, este vorba despre dezvo­l­tarea unei soluţii infor­matice care presupune implemen­ta­rea în cadrul sistemului informatic dedicat cardului pro­fe­sional european a unei componente de plată. Cu alte cuvinte, cardul emis de ANOFM va deveni şi card cu funcţii de plată, Card Prepaid reîncărcabil. Beneficiile pe care le vor avea deținătorii unor astfel de carduri vor consta în faptul că le va fi uşurat accesul atât la funcţionalităţile oferite pentru căutarea unui loc de muncă, dar şi la posibi­litatea ca aceste carduri să fie un instrument prin care să beneficieze de plata in­dem­ni­za­ţiei, de la orice tip de terminal bancar acceptant al car­dului Co-brand (VISA sau MasterCard) sau în reţelele comerciale, dar numai pentru anu­mite tipuri de bu­nuri sau servicii. Cardul profesional a fost implementat deja în judeţul Buzău. Pe faţa cardului sunt ti­pă­rite următoarele infor­ma­ţii: numele şi prenumele pose­sorului cardului, numărul car­dului şi data expirării. Nu­mărul cardului este format din 18 cifre şi data de expirare a cardului apare în format lună/ an. Pe faţa cardului mai apare şi un spaţiu destinat foto­gra­fiei posesorului. Pe lângă aceste informaţii, pe faţa cardului sunt inscripţionate numele cardului în română şi engleză, un cod COR şi sigla proiectului european din care s-a finanţat emiterea cardurilor. Posesorii cardurilor profesionale europene pri­mesc, în timp real, toate ofertele de angajare relevante profilului lor profesional, ceea ce reprezintă un mare avantaj pentru deţinător. În plus, şomerii mai pot primi în contul cardului profesional european din partea ANOFM şi oferta de cursuri conforme profilului lor profesional sau cursuri necesare în caz de reconversie profesională.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here